morkbla

Affärssystemet löser inte allt!

Det är många som lovordar affärssystemet som guds gåva till mänskligheten, inte minst de som utvecklar och säljer dessa system. Men även hos kunder som står inför en upphandling kan det framtida affärssystemet lovordas, inte minst av den som söker finansiering från sin ägare eller ledning inför beslutet att genomföra ett inköp.

Visst är det så att dagens affärssystem omfattar otaliga smarta funktioner och erbjuder ett stort utbud av flexibilitet när det gäller konfiguration och följsamhet. Utifrån detta perspektiv får man som kund väldigt mycket funktionalitet för sin investering. Samtidigt finns det skäl att ifrågasätta om systemets värdering ska ske baserat på antalet moduler och funktioner? Det vore som att värdera en bil utifrån dess vikt vilket vi alla inser blir ett irrationellt mått.

Utmaningen hos alla organisationer är att förstå och kunna leda i bevis på vilket sätt det nya affärssystemet kommer att utveckla och förbättra verksamheten. Att utarbeta en lång lista med potentiella förbättringsområden samt peka på vilka funktioner som kommer att skapa dessa förbättringar är lätt. Desto svårare är det att rent praktiskt realisera de identifierade förbättringarna.

Erfarenheten från den absoluta majoriteten av genomförda systeminföranden är att status direkt efter driftstart är en kvalitetsnivå som ligger lägre jämfört med före systeminförandet och att det först efter 12 månader kan uppvisas någon form av mätbara nyttoeffekter. Vidare är det få eller närmast ingen organisation som någonsin efter införandet kan uppvisa en realiseringsnivå som ligger i närheten av vad som förespeglades inför investeringen.

Listan över orsaker som hindrar realisering av identifierade nyttoeffekter kan göras mycket lång, i det närmaste helt oändlig. Den röda tråden bland dessa orsaker kan summeras som ”verkligheten”. Oavsett nivån av kvalitativa förberedelser klarar de flesta organisationer inte av att parera alla oplanerade händelser och oförutsedda situationer med den fastställda planen för införandet. Att stå emot trycket från verklighetens påverkan är extremt svårt. Den givna lösningen är oftast att införandeprojektet hittar genvägar för att förebygga alternativt reparera skador.

Konklusionen från hundratals och åter hundratals systeminföranden är att i varje enskilt moment utgå ifrån att ”worst case” kommer att inträffa och därmed sänka ambitionsnivå till en rimlig nivå. Det är utifrån detta perspektiv som investeringen ska värderas istället för alla de funktioner och finesser som aldrig kommer att bli realiserade.

Affärssystemet inkluderar fantastiska möjligheter till utveckling och förbättringar. Men det är viktigt att förstå att det aldrig helt går att förutse det slutliga resultatet. Det är oftast ett rörligt mål. Affärssystemet kan lösa mycket men det kan och kommer aldrig att lösa allt!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.