ERP

VD-intervju med Andreas Freiman på Exicom

Exicom är en av de leverantörer av affärssystem riktade mot projektorienterade organisationer som varit med längst i branschen. Vi har intervjuat Andreas Freiman som är VD för Exicom.

 

Exicom är ett företag med lång erfarenhet av systemstöd till projektorienterade verksamheter. Vad är bakgrunden och hur har verksamheten utvecklats under åren?

Från allra första början så hade Exicom ett fokus på ekonomisystem men det tog inte länge innan vi upptäckte att våra kunder och marknaden hade ett stort behov av att få kontroll och förutsägbarhet i sin verksamhet (projekt). Då utvecklade vi vår projektbaserade funktionalitet med stor framgång. Över tiden har en stor funktionalitet byggts för att skapa flexibla lösningar för våra kunder. Framförallt behovet av integrerbarheten har utvecklats över tid där kunder behöver fullt digitala affärsprocesser. En stor del av verksamheten har utvecklats i takt med våra kunder och marknaden.

Att leverera systemstöd till företag 1990 jämfört med 2019 är en stor skillnad. Hur upplever du att kundernas efterfrågan har ändrats över tid och vad efterfrågar era kunder idag?

Marknaden har utvecklats i linje med flera andra branscher, d v s ett större krav på korta ledtider, ökande krav på verksamhetskunnande, ökad standardisering inom teknologin och leveransen (d v s man kan i vissa fall tänka sig avstå från ”sina” speciella idéer mot att förenkla och sänka kostnader). Hur man levererar och sättet man efterfrågar tjänster på har också förändrats stort.

Exicom är en relativt liten leverantör (sett till antal anställda) som konkurrerar mot både många och internationella leverantörer och system. På vilket sätt är ni unika och vad kan ni erbjuda kunderna som konkurrenterna saknar?

Svaret är specialisering i kombination med kundnärhet, d v s vi kan upprätthålla en mycket hög kompetens och leveransförmåga även till stora och krävande projekt och kunder. Vi avstår från en stor del av marknaden men kan istället komma med ett högkompetent erbjudande inom vår specifika marknad som tillfredsställer de mest krävande kunderna. Exempel på detta är t ex lösningen för Scania med över 4 000 användare, som levereras såsom SaaS-tjänst. Vidare är en central faktor att Exicom mycket lätt kan integreras med alla större ERP-system på marknaden, vilket möjliggör för våra kunder att både använda t ex Oracle Financials på Enterprise-nivå, men samtidigt plocka russinen ur kakan och använda Exicom på Projekt-sidan.

Det pågår just nu ett paradigmskifte där Projekt och HR blir allt mer centralt och strategiskt för alla systemleverantörer. Hur ser er plan ut för att förstärka er position inom dessa områden?

Vi har förstås identifierat denna rörelse och har tagit ett antal initiativ inom detta område där vi väsentligt stärker vårt erbjudande till marknaden. Allt är ännu inte officiellt men vi kan lova att det kommer att märkas. Vi kommer att behålla vår grundläggande strategi att vara bäst på Projektstöd, men kommer att addera och förnya runt detta. Allt detta finns i vår rullande roadmap med 3-årshorisont med vilken vi alltid jobbar hårt med.

Och på tal om paradigmskifte ser vi tydliga tecken på att ”allt går mot molnet”. Hur ser ni på denna trend, och hur påverkar det er utveckling framåt?

Det är vår visshet också, det påverkar hur vårt erbjudande ser ut, det ger nya möjligheter för kunderna att ta beslut och planera, det påverkar våra utvecklingsprojekt o s v. Det är ett skifte som pågått ett tag där kunder önskar köpa en paketerad tjänst med central lagring av affärsdata. Pris, funktion och enkelhet är ofta ledord inom denna trend även om ”Molnet” är ett ganska vitt begrepp.  Större kunder har dock fortsatt intresse för en agil lösning för att kunna hantera sina egna specifika affärsprocesser optimalt i en komplex IT miljö. Detta ingår i vår framtidsvy och vi är väl rustade inför framtiden.

Och slutligen, om vi blickar 5 år framåt, hur ser Exicom ut då, och vilka mål har ni uppnått?

Exicom kommer att vara en naturlig del i ett  eko system av tjänster och leverantörer på marknaden där vi fortsatt är specialiserat inom ett fåtal områden i linje med dagens strategi. Vi kommer att vara ”vendor-of-choice” för företag som behöver en nära relation med en snabbfotad partner och söker erbjudanden av världsklass. Bra beslutsstöd, full mobilitet och machine learning är viktiga målsättningar som vi fortsätter att ha fokus på att leverera om fem år.

Tack Andreas för att du tog dig tid att besvara våra frågor rörande Exicom och er framtid!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.