ERP

24SevenOffice förvärvar Exicom – är det logiskt?

Idag publicerades ytterligare ett förvärv inom segmentet affärssystem. Denna gång var det om den norska leverantören 24SevenOffice som förvärvat det svenska företaget Exicom som står bakom affärssystemet Copernicus. Frågan är om detta är en logisk affär – finns det några synergier?

Vi har sett ett flertal förvärv inom segmentet affärssystem under de senaste åren. Några av de senaste exemplen är Specter som under 2020 förvärvades av Visma och Unikum (Pyramid) som nu i januari förvärvats av Vitec. Andra exempel på leverantörer som under senaste åren blivit uppköpta eller fått nya ägare är leverantörerna Hantverksdata och PP7. Det finns många fler exempel.

Varje enskild affär har sin egen unika bakgrund och sina affärsmässiga motiv. Men det finns fog att påstå att vi nu kommit till den fasen i det tekniska skiftet från gammal till ny teknik och molnbaserade system att digitaliseringen har börjat skörda sina offer. Det framstår väldigt tydligt att de leverantörer och system som härstammar från 80-90 talet har svårt att hävda sig i den tekniska omvandling som nu pågår.

Det vi ser är egentligen två olika trender som möts och samverkar. Den ena trenden handlar om leverantörer som fastnat i äldre teknik och arkitektur, och som söker finansiering för att klara av de ganska stora investeringar som krävs för att bygga om och skapa nytt inför framtiden. Den andra trenden handlar om leverantörer som redan inlett sin resa i den nya tiden men som strävar efter snabbare tillväxt och vill skapa en abonnemangsbaserad intäktsmaskin. Som följd ser vi nu ett flertal aktörer som är ute och förvärvar leverantörer och system som kanske sett sina bästa dagar men där det ändå finns någorlunda säkra intäkter under ytterligare ett antal år. Och där man genom förvärv av en utökad kundbas kanske kan hitta synergier till att korsbefrukta olika system.

Om vi går tillbaka till det förvärv som 24SevenOffice nu genomfört av Exicom finns det skäl att ifrågasätta vilka synergier detta kan ge på längre sikt. Det som förenar dessa två leverantörer av affärssystem är att båda har fokus mot projektorienterade organisationer. Deras respektive affärssystem håller en relativt god nivå när det gäller traditionell redovisning och har en del styrkor inom projekthantering. På så sätt kan man säga att leverantörerna har erfarenheter och kunskaper som delvis kompletterar varandra och delvis överlappar varandra.

Samtidigt är detta två radikalt olika leverantörer och två radikalt olika affärssystem. 24Sevenoffice var en av de tidigaste leverantörerna i Skandinavien när det gäller att erbjuda ett molnbaserat affärssystem (redan 1998) och har ända sedan start haft små organisationer med ca 5-50 anställda som huvudsaklig målgrupp. Och som tillägg har man även haft stort fokus mot redovisningsbyråer.

Copernicus som lanserades 10 år tidigare än 24SevenOffice är ännu ett affärssystem som är byggd på en äldre arkitektur även om leverantören under en längre tid arbetat med förnyelse av applikationen. Målgruppen för Exicom och Copernicus är primärt större organisationer och där en väsentlig del av intäktsmassan kommer från ett fåtal väldigt stora kunder.

Det är egentligen ganska lite som förenar leverantörernas kundgrupper och det är svårt att se synergier mellan produkterna. Applikationerna kommer från olika tidsepoker och bredden och djupet av det som erbjuds inom ekonomi och projekt skiljer sig åt.

Att Exicoms befintliga kunder över tid skulle växla över från Copernicus till 24SevenOffice känns inte trovärdigt. 24SevenOffice är en relativt modern produkt och växer förvisso i funktionalitet. Men det är inte ett system som klarar av konkurrensen när det gäller stora organisationer (likt de stora kunder som Exicom har). Och omvänt finns det knappast något i applikationen Copernicus som 24Sevenoffice kan utnyttja i sin egen utveckling. Det är helt enkelt två applikationer som skiljer sig för mycket åt.

Att 24SevenOffice förvärvar Exicom säger mer om 24SevenOffice än om Exicom. 24SevenOffice har ännu en del att bevisa marknaden när det gäller långsiktig uthållighet och tillväxt. Applikationen 24SevenOffice står sig ganska bra i konkurrensen i segmentet små organisationer. Samtidigt är den svenska marknaden svår med många konkurrenter och 24SevenOffice har ännu inte fått upp sin hastighet i inflödet av nya kunder. Och det är väldigt viktigt som leverantör av molntjänster att kunna uppvisa en snabb ökning av antalet kunder.

Slutsatsen är att förvärvet av Exicom mer handlar om fortsatt tillväxt för 24Sevenoffice och därmed kunna visa marknaden och aktieägarna att man satsar på tillväxt och en ökning av de återkommande intäkterna (abonnemang). Exicom har uppvisat lönsamhet i många år och det finns goda förutsättningar till fortsatta intäkter ytterligare en tid. Samtidigt verkar Exicom i en exceptionellt tuff och konkurrensutsatt verklighet där bolaget haft svårt att utöka sin kundbas under de senaste 10 åren. Istället kommer en väsentlig del av de återkommande intäkterna från bolag som varit kunder i väldigt många år. Och att skriva om Copernicus, såväl arkitektur som gränssnitt, till en modern och molnbaserad applikation kräver väldigt stora investeringar.

Det finns inga stora synliga synergier mellan vare sig leverantörerna eller deras applikationer. Däremot finns det en logik för 24SevenOffice att utöka sin kundbas och sitt fokus mot projektorienterade organisationer samt att öka sin exponering mot större organisationer jämfört med sin befintliga målgrupp som primärt består av mindre organisationer. Förvärvet kan ses som en pusselbit i 24SevenOffice’s fortsatta tillväxt på den svenska marknaden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.