ERP

ERP-kampen: SAP Business ByDesign vs Oracle Netsuite

Andelen upphandlingar där kunden väljer ett molnbaserat affärssystem ökar kontinuerligt. Det är inte längre en trend utan har istället blivit den ordinarie leveransmodellen. Samtidigt har onpremise blivit ett alternativ som ännu förekommer men där andelen affärer snabbt minskar.

Även om det ännu råder viss otydlighet på marknaden om vad molnbaserat innebär, så är det publika molnlösningar som drar mest intresse till sig (till skillnad mot privata molntjänster som sker via exempelvis Amazon eller Azure).

Två molnbaserade (publika moln) affärssystem som på kort tid fått stor uppmärksamhet och växer fort på den skandinaviska och inte minst den svenska marknaden är SAP Business ByDesign och Oracle Netsuite. Dessa två system har många likheter och tar sig ofta till en finalplats när kunderna ska upphandla ett nytt affärssystem.

Netsuite lanserades redan 1998 som ett av världens första publika molnsystem. Med +20 år på marknaden har produkten genomgått flera generationsskiften och har med tiden blivit ett väldigt funktionsrikt system med stöd för många olika branscher. Netsuite har varit tillgängligt på den svenska marknaden sedan 2009 men haft en begränsad tillväxt fram till 2017 då antalet partners ökade och då hela marknaden svängde över mot molnbaserade system. Idag finns det ca 20.000 kunder globalt varav ca 100 i Sverige.

SAP Business ByDesign lanserades 2007 efter att SAP insett att man måste möta den efterfrågan på molnbaserade system till segmentet mindre/medelstora organisationer. Istället för att försöka konvertera det äldre SAP Business One valde man att utveckla ett helt nytt affärssystem. Trots att systemet funnit på den internationella marknaden i +10 år var det först under 2018 som det gjorde tillgängligt på den svenska marknaden. Globalt finns det idag ca 4-5.000 kunder varav ca 100 finns i Sverige.

På kort tid har både Oracle Netsuite och SAP Business ByDesign gått från inga/få partners i Sverige till att båda har +5 partners. Och som följd av fler partners ser vi också en snabbt ökande försäljning.

En likhet är att både SAP Business ByDesign och Oracle Netsuite erbjuder kunden en ”plattform” som inkluderar väldigt mycket mer än bara ett traditionellt affärssystem. I SAP´s fall gäller det plattformen HANA och i fallet Netsuite gäller det SuiteCloud. Båda plattformarna erbjuder ett stort bibliotek av tjänster och verktyg som sträcker sig väsentligen längre än vad som gäller hos traditionella affärssystem.

Verktygslådan hos Netsuite är mer innehållsrik jämfört med HANA och har under sina 20 år nått en väldigt bred målgrupp av utvecklare som kontinuerligt fyller på biblioteket med tillgängliga appar och tilläggsfunktioner till applikationen. I princip kan man med dessa verktyg skapa helt nya och unika tilläggsfunktioner och moduler till ett redan funktionsrikt affärssystem.

Detsamma kan egentligen sägas om HANA även om SAP ännu har en hållning som är något mer protektionistisk än jämfört med Netsuite. Men även hos HANA ser vi en explosionsartad utveckling av tillgängliga appar och tilläggstjänster som växer fram hos deras partners. På samma sätt som vi i många år sett bland Microsofts partners.

Funktionellt är SAP Business Bydesign och Oracle Netsuite relativt lika varandra och det finns logik med att dessa två system ganska ofta möts i upphandlingar. Båda affärssystemen kan erbjuda funktionalitet till flertalet affärsprocesser fast med en viss begränsning inom tillverkning. Netsuite drar fördel av sin nära relation till Oracle med dess databas och beslutstöd. SAP drar på samma sätt fördel av HANA-plattformen och de styrkor som följer med inom rapportering och beslutstöd. Netsuite har nyligen kompletterat sin produkt med stöd för en inbyggd HCM-suite och i fallet hos SAP behövs istället Successfactors för att kunna konkurrera inom HCM.

I sin grundversion är SAP Business ByDesign mer förpaketerad än Oracle Netsuite vilket innebär att systemet kan implementeras på relativt kort tid. Samtidigt visar vardagen att det ändå alltid krävs en hel del konfigurering för att få igång båda systemen.

Idag är det en väldigt jämn kamp mellan SAP Business ByDesign och Oracle Netsuite. Och i detta läge är det valet av partner som blir avgörande vem som går segrande ur striden vid en upphandling.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.