ERP

ERP-kampen: SAP vs SAP

Likväl som vi allt oftare ser Microsoft möta Microsoft (Business Central mot for Finance and Operations) i upphandlingar av Affärssystem ser vi att SAP möter SAP, och då i tappningen av Business One mot Business ByDesign.

SAP Business One lanserades av SAP redan 2002 efter ett förvärv av den israeliska produkten TopManage som sedermera paketerades om till en SAP produkt. Syftet var att skapa en produkt som riktade sig mot små och medelstora organisationer, som följd av att produkten R3 (sedermera Business Suite) blivit alltför komplext för att kunna säljas till mindre organisationer. Det fanns en hel del funktionella och tekniska problem med Business One under de tidigare åren men detta fick snart SAP ordning på, och internationellt har sedan produkten fått en stor spridning. HerbertNathan & Co gjorde själva ett besök nere i Walldorf under 2012 för att få en ingående presentation av produkten direkt av deras utvecklingscenter, och vi konstaterade att SAP satsade enorma resurser på produkten. Och globalt har Business One idag +65.000 kunder och är ett av de mest spridda affärssystemen i världen och översatt till ca 30 språk. Lanseringen skedde i Sverige med omfattande marknadsföring under åren 2006-2008. Resultatet blev dock magert och under de följande 10 åren var det relativt få kunder som valde SAP Business One i Sverige. Skulden kan inte tillskrivas produkten utan var snarare en följd av att SAP själva inte hade vana av att arbeta med små kunder eller partners som enbart fokuserade på små kunder. Och detta är en läxa som SAP lärt sig när det nya SAP Business ByDesign lanserades.

SAP insåg ganska tidigt trenden mot molnbaserade system och annonserade redan 2007 att man planerade att utveckla och övergå till molnbaserade system inom en 10-års period. Den allra första officiella versionen av den helt nyutvecklade produkten SAP Business ByDesign lanserades i en begränsad utgåva runt 2011 och sedan vuxit väsentligt i omfattning. Idag är produkten översatt till 12 språk, med täckning för ca 40 länder gällande landsanpassningar. Produkten har +4.000 kunder i världen och försäljningen ökar just nu i en väldigt hög takt. Lanseringen dröjde för den Skandinaviska marknaden till 2017-2018. Och till skillnad mot Business One som har väldigt få lokala partners har SAP Business ByDesign på kort tid fått nästan 10 lokala partners och dessutom en väldigt stark uppbackning från SAP.

Även om Business One numera kan erbjudas som en molntjänst är det i grund och botten ett system utvecklat för lokal installation. Business ByDesign däremot är utvecklat för att kunna erbjudas som en publik molntjänst. Om man bortser ifrån leveransmodellen är båda produkterna utvecklade och anpassade för att utnyttja HANA-plattformen och dess omfattande bibliotek med tjänster och intelligens.

Som partner till Business One och Business ByDesign har man tillgång till utvecklingsverktyg för att kunna bygga tillägg och anpassningar åt den enskilda kunden. En förutsättning som kommer bli obligatorisk för alla större molnbaserade system i framtiden. Även om alla kunder strävar efter standardsystem så uppstår det ofta behov av unika tillägg för att den enskilda kunden ska kunna utnyttja sina unika konkurrensfördelar som organisation.

Licensmässigt erbjuder SAP sin produkt Business ByDesign med en undre gräns om minst 15 samtidiga användare vilket idag blir ett hinder för de minsta organisationerna. Business One kan däremot säljas till kunder med väldigt få användare. Det som talar för Business ByDesign är SAP´s modell för att erbjuda en färdigkonfigurerad produkt som innebär att det går att implementera Business ByDesign med en väldigt begränsad konsultinsats (ett fåtal konsultdagar) jämfört med andra affärssystem (Ex Microsoft, Jeeves, IFS, Epicor).

Rent funktionellt har produkterna en hel del likheter och kan hos många kunder uppfattas som relativt jämförbara när det gäller processer. Båda produkterna erbjuder omfattande funktionalitet för mindre och medelstora kunder. SAP Business ByDesign har dock funktionellt passerat Business One och erbjuder ett mer utvecklat processtöd för exempelvis försäljning, logistik och tillverkning jämfört med Business One. Och blickar vi framåt finns det ingen annan logik än att Business ByDesign kommer att dra iväg i funktionell bredd och djup jämfört med Business One under de kommande åren och det ökar också sannolikheten för att kunderna av SAP Business One vid en framtida tidpunkt kommer att erbjudas en övergång till Business ByDesign som också är en modern och äkta molnlösning.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.