HR

Leverantörerna av lönesystem till kommunerna tvingas välja väg framåt

Vi som har grundat och står bakom HerbertNathan & Co har följ marknadsutvecklingen för Affärssystem och Lön/HR-system sedan början av 1990-talet. Några stora trender har varit tydliga genom åren och de olika leverantörernas strategiska inriktning har ändrats över tid.

Leverantörerna av Affärssystem var tidigt ute med att leverera just ”ett affärssystem” och med det menat ett IT-system som skulle vara så heltäckande att det kunde stödja i princip alla företags operativa processer. Det här skedde redan på 1990-talet och nådde sin kulmen i och runt millennieskiftet. Affärssystem finns självklart kvar och utgör ryggraden i de flesta företag och organisationers IT-stöd. Men samtidigt ser vi att de utmanas av leverantörer som specialiserat sig på en specifik process eller specifikt område och kan där erbjuda applikationer med ännu bättre funktionalitet. Exemplen är många och för att bara nämna några; strategiska analys och BI, produktkonfiguratorer, lagersystem, projektstyrning och bemanning samt Produktinformationssystem.

Leverantörer av Lönesystem tog uppenbarligen intryck av denna utveckling med ”kompletta paket” och när efterfrågan på nya HR-applikationer tog fart i början på 2000-talet, för att runt 2010 accelerera ännu mer, så var merparten av de som levererade Lönesystem snabba på att haka på samma strategiska inriktning; alla skulle leverera både kompetenta lönesystem och kunna erbjuda IT-stöd för alla tänkbara HR-processer.

Sedan vi på HerbertNathan & Co publicerade vår första rapport ”Ekonomi- och HR-system till Sveriges kommuner” har jag följt hur marknaden och leverantörerna av HR-system till Sveriges kommuner valt strategisk inriktning kring denna fråga. Man kan konstatera att alla leverantörer har velat erbjuda allt, ibland med partnerskap med andra, men oftast som ett erbjudande med en egen ”HR-Suite”.

När vi nu skriver 2020 så tror vi att leverantörerna måste tänka över denna strategiska inriktning igen. Vi gör det baserat på vad vi hör från kunden, i detta fall Sveriges 290 kommuner. Vi ser att de i allt större utsträckning investerar i HR-applikationer från företag som har specialiserat sig på en viss HR-applikationer såsom rekrytering, hantering av förmåner, kompetenshantering etc och väljer bort motsvarande erbjudande i det paket som de traditionella leverantörerna av Lön/HR-system till Sveriges kommuner erbjuder. Skälet kommunerna uppger för dessa val är helt enkelt att de nischade applikationerna är funktionellt bättre, samt att de nischade leverantörerna erbjuder betydligt modernare gränssnitt.

Michael Porter, professor från Harvard Business School, myntade uttrycketStuck in the middle”. Han menade, något förenklat, att varje företag måste satsa på att antingen vara bäst eller billigast. Antingen skall du ha en produkt som sticker ut så mycket vad gäller kvalitet och utförande att kunden är beredd att betala lite extra eller så skall du leverera något tillräckligt bra men till lägsta pris och därmed få kundens förtroende.

Med samma tankemodell överfört till marknaden för Lön/HR-system till Sveriges kommuner, ser vi en uppenbar risk att de leverantörer som verkar där kommer att bli ”stuck in the middle” om de inte skruvar på sin strategiska inriktning.

Kunden vill ha både kompetenta lönesystem och HR-applikationer. Om man som leverantör av olika skäl inte klarar att leva upp till det, måste man troligen göra ett vägval och i detta fall kanske det handlar om att bli bäst på lön och därtill hörande processer såsom schemaläggning, LAS och några till. Resten får väljas bort för där har kunden (kommunen) redan börjat välja andra leverantörer i en allt snabbare takt – kunden har ju alltid rätt!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.