Affärssystemet Pyramid ute på en ny resa mot okänt mål

Den 4 februari 2021. Datumet då ytterligare ett svenskt affärssystem lämnat grundarnas händer. Affärssystemet Pyramid har efter 38 år blivit sålt och övergår till nya ägare. Är det bra eller dåligt? Ja, det går att ge olika svar till detta. På kort sikt ingen större förändring, på längre sikt mer osäkert.

Min första kontakt med Pyramid var 1998 och då i min första upphandling i rollen som oberoende rådgivare. Jag hade då arbetat i 13 år som utvecklare, projektledare och leverantör av affärssystem men valde att byta sida till att istället viga min framtid åt att arbeta som rådgivare till kundsidan. Den första upphandlingen gällde en mindre verksamhet i Malmö som tillverkade smörjfett. I upphandlingen deltog bla affärssystemet Pyramid och vann till slut hela upphandlingen.

En intressant knorr i upphandlingens slutskede var att det lilla företaget nyligen hade blivit uppköpt av den franska globala oljejätten Total och att koncernens CFO och CIO flög från Paris och med helikopter tog sig från Köpenhamn till Malmö för att delta på systempresentationerna inför det slutliga valet. Där stod säljaren och på sin skånska försökte köra en presentation på svengelska och förklara att ”The frakt costs are included in the kalkyl”. Jag tror fransmännen hade svårt att tolka och förstå denna demo. Oavsett blev det Pyramid som fransmännen accepterade som systemval för att sedan ta helikoptern tillbaka till Köpenhamn och vidare till Paris.

Pyramid blev min första bekantskap med landskapet av många av de konkurrerande affärssystem som fanns i Sverige vid denna tidpunkt utöver de affärssystem jag själv utvecklat, sålt eller implementerat. Jag blev redan då imponerade över den bredd som fanns i Pyramid. Inte alls det affärssystem som erbjöd den djupaste funktionaliteten men däremot den bredaste. Och även idag 22 år senare är Pyramid troligen det affärssystem i Sverige som har kunder i flest branscher. Det går egentligen inte att hitta någon bransch där Pyramid saknar kunder. Och det finns även kunder inom offentlig sektor även om de inte är så många.

Dock, även om funktionaliteten imponerade (för att vara ett av de mindre affärssystemen) så fanns det stora tveksamheter till det grafiska gränssnittet. Övergången till ett windows-baserat gränssnitt hade inletts men det fanns stora delar av systemet som vid jämförelse med andra konkurrenter såg väldigt gammalt ut. På sätt och vis hängde det också ihop med eran då Pyramid marknadsfördes med en mumie! i sin logotyp. Denna försvann dock i samband med övergången till Windows.

Några år senare valde jag själv att betrakta Pyramid som ett ”döende” affärssystem. Vid tidpunkten runt millenniet hade systemet ca 3-4.000 kunder och där försäljningen börjat avta. Det tekniska skiftet som rent allmänt pågick åren före och efter millenniet kändes som en för stor utmaning för Unikum som utvecklade produkten. Jag kan dock konstatera att när utvecklingsdelen Business Studio kompletterades till systemet strax därefter förändrades allt och försäljningen tog ordentlig fart. År 2008 när jag grundat den svenska delen av HerbertNathan & Co släppte vi vår första svenska rapport i vilken Pyramid lyckats dubbla antalet kunder upp till ca 6.000 kunder och då var det affärssystem som sålde bäst i Sverige, sett till antalet nya kunder.

Efter drygt 20 år som upphandlingskonsult och med +400 genomförda upphandlingar, och där Pyramid varit med i kanske ett 50-tal upphandlingar, konstaterar jag att Pyramid ännu står sig väldigt starkt i funktionalitet jämfört med många andra affärssystem. Och med verktygslådan Business Studio har kunden och dess partner möjligheter att skräddarsy behoven för varje enskild kund och därmed uppnå den spets som ibland saknas i systemets olika processflöden.

Men inför framtiden räcker det inte med omfattande funktionalitet. Ännu viktigare är att systemet vilar på en tidsenlig arkitektur och databas. Och inte minst att applikationen stödjer en molnbaserad distribution. Och här har Pyramid ännu en väg att gå. Stora investeringar har genomförts under de senaste åren för att modernisera gränssnittet till ett webbaserat gränssnitt vilket också kompletterats med en mobil app för att ge användaren mobilitet och flexibilitet i sin vardag. Arbetet har kommit ganska långt men är ännu inte i mål. Men detta är inte samma sak som att systemet anpassats för en molnbaserad distribution.

Det är möjligt att relatera till konkurrenterna SoftOne och Monitor som i likhet med Pyramid grundades runt 1980-talet. Båda dessa leverantörer insåg efter millenniet att man börjat nå vägs ändå när det gällde systemets tekniska arkitektur och att det inte räckte med en ombyggnad för att klara framtiden. Istället krävdes en nystart där man började om från början och då med full frihet att kunna utnyttja nutidens synsätt vid utveckling av system. Resultatet, ca 6-7 år senare, blev de nya produkterna SoftOne GO och Monitor G5 som nu skaffat sig starka positioner på svenska marknaden och har goda år framför sig. Samtidigt har investeringarna krävt hundratals miljoner kronor, vilket är den nivå som krävs för att börja bygga om ett affärssystem från grunden. Det går inte att bara lyfta på locket och byta ut motorn.

Vad innebär då övertagandet av den nya ägaren och programvaruhuset Vitec? Till företagets fördel ska nämnas att det är en ägarkrets och företagsledning som visar långsiktighet. Många förvärv har genomförts under de senaste 10 åren och företaget har bevisat att man på allvar verkar för att förvärven ska leva vidare som fristående enheter men ändå dra nytta av sin samhörighet med koncernen. Och ingenting kommer att vara annorlunda för Pyramid. Självklart vill Vitec utveckla Pyramid vidare och behålla den position som finns på marknaden idag.

Samtidigt kan man ifrågasätta hur en koncern med +20 olika system inom helt olika fokusområden kan hitta synergier och skapa driv i samtliga verksamheter. Många av applikationerna har tekniskt sett passerat sina bästa dagar även om applikationerna står starka gällande funktionalitet. Viktigt är då att detta inte blir en kyrkogård för avdankade system utan att det finns tillräckligt med vilja och kapacitet till fortsatta investeringar. I den tid vi lever nu krävs det väsentliga investeringar varje år för att en applikation ska kunna vara konkurrenskraftig även om 10 år.

Motivet bakom försäljningen kan inte tolkas på annat sätt än att den ursprungliga ägarkretsen nått en punkt där man insett att det inte enbart räcker med ett generationsskifte i ledningen. Det krävs en ny ägare med vilja och ekonomiska förutsättningar till att kunna genomföra de stora investeringar som fortsatt krävs för att produkten ska vara konkurrenskraftig även i framtiden. Och sett till detta kan Vitec troligen vara ett bra val för produkten som annars hade kunnat bli uppköpt enbart för att få åtkomst till den befintliga kundgruppen.

Positivt är att Pyramid kvarstår i svenskt ägarskap och att partnerledet i närtid inte kommer att påverkas. Sverige behöver fortsatt fler starka fristående leverantörer av affärssystem i takt med att konkurrensen från nya utländska aktörer gör entre på den svenska marknaden. Och inte minst då övergången till molnbaserade system sänker tröskeln för internationella system att nå framgång även i Sverige.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.