Vilket är Sveriges dyraste Affärssystem?

Kan man ställa den frågan? Ja, det kan man, men svaret blir dock något kluvet och enligt den klassiska konsultklyschan ”Det beror på”. Baserat på erfarenheter och insyn i +500 upphandlingar och implementeringar av Affärssystem under 25 års tid kan man snabbt konstatera att ett Affärssystem tyvärr kan kosta hur mycket som helst.

Som rådgivare blir man ofta både förvånad och skrämd över den kostnad som många av implementeringsprojekten resulterar i. Och ännu mer förvånande att kunderna accepterar dessa kostnader. Samtidigt är det svårt att dra ett likhetstecken mellan att en hög investering och en hög driftskostnad är detsamma som ett dyrt system. Förväntan är givetvis att ett nytt Affärssystem ska bidra till ökad affärsnytta för verksamheten och där potentiell nytta ska ställas i relation till kostnaden för systemets införande och dess löpande driftskostnader. Och man kan på samma sätta vända på frågeställningen till att ”vad innebär det om vi INTE byter till ett nytt affärssystem”. Att vänta med en nödvändig investering har också ett pris, och i en tid där digitaliseringen går med rekordfart kan detta pris bli väldigt högt.

När man ska göra en analys av kostnaden för ett Affärssystem måste man först klargöra vilka kostnadskomponenter som man anser bör ingå i värderingen. Även om licenspriserna mellan olika två system kan te sig relativt lika kan det skilja stort i övriga kostnader så som implementering, drift, support, uppgraderingar och inte minst kundens interna kostnader för löpande underhåll. Det är också av detta skäl som det finns många argument både för och emot att molnbaserade Affärssystem är dyrare jämfört med lokalt installerade Affärssystem. Man kan således baseras beräkningarna på helt olika grunder och landa i helt olika konklusioner.

Så vad kostar då ett Affärssystem? Det mycket korta svaret är 7.037 SEK per anställd och år. Detta ska dock inte förväxlas med ”per användare” utan bokstavligen ”per anställd”. Det väsentligen längre svaret som kräver både basdata och förklaringar är att vi gjort en sammanvägning från +200 upphandlingar och implementeringar som genomförts i Sverige, Danmark och Norge under de senaste åren. Och med en mix av såväl molnbaserade Affärssystem som lokalt installerade (sk On-premise). Vår data bygger oss på fakta där vi tagit fram nyckeltal både avseende kundens omsättning och kundens antal anställda.

De Affärssystem som sett till nyckeltalen idag uppvisar högst kostnad när det gäller total driftskostnad över 5 år (i relation till kundens totala omsättning) är SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics F&O samt Microsoft Dynamics BC. Och de Affärssystem som uppvisar lägst kostnad med samma nyckeltal är Xledger, Sage X3, Pyramid och Jeeves. Om vi istället använder nyckeltalet total kostnad i relation till antal anställda så hamnar SAP Business One och Sage X3 högst med Unit4 och Xledger som lägst. Konklusionen är att det är viktigt att förstå grunden och nyckeltalen innan man jämför Affärssystemen för att undvika att dra felaktiga slutsatser.

Det är också viktigt att skilja på kostnad för implementering och kostnad för drift inkluderande såväl abonnemang av licenser, drift, support och underhåll vilket kan ge andra resultat när man jämför Affärssystem från olika leverantörer.

Mer fakta om kostnaden för Affärssystem finns att tillgå i vår nyligen publicerade analys ”The Cost of a new ERP system”. Ladda ditt exemplar av den kostnadsfria rapporten nedan.

 

Ladda ner rapporten här

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.