ERP

Vågar du byta ut ditt gamla Affärssystem?

Vi möter i vår vardag många organisationer som ännu sitter med förvånansvärt gamla Affärssystem eller gamla versioner av Affärssystem. Som exempel kan nämnas gamla versioner av Movex/M3, IFS, IBS, Navision, AX och Jeeves. Många fler exempel kan listas. Det gemensamma med dessa kunder är att de har ett så gammalt Affärssystem eller version att det saknas möjlighet till support från leverantören eller att det saknas möjlighet till uppgradering till en mer aktuell version. De lever således i ett riskabelt utanförskap.

 

Vanligtvis är kunderna medvetna om sin problematik och inser att de löper en konkret affärsrisk både i form av ett systemhaveri som kan vara svårt att avhjälpa samt att situationen är ett hinder till utveckling av verksamheten. Trots detta har de svårt att ta steget till att våga genomföra det systembyte som tids nog kommer att vara nödvändigt. Man väljer att fortsatt bygga på sin redan höga och riskabla IT-skuld.

 

Samtidigt som det kan uppfattas som obegripligt för utomstående att företaget är beredd att leva med denna risk och hindret till utveckling, får man ha viss förståelse för att det ofta också bygger på oro och rädsla för vad ett systembyte kan innebära. Många av företagen som idag sitter kvar med gamla system eller gamla versioner genomförde sitt föregående systembyte före eller runt millenniet. Då i en tid där långt över 50% av alla företag bytte system som följd av millennieskiftet och där det var så stor brist på kvalificerade konsulter att en väsentligt andel av dessa systembyten genomfördes av studenter. För många organisationer var det en plågsam tid och där minnena ännu förmörkar synen på systembyten och där enbart ordet Affärssystem kan få många att må dåligt.

 

Det är dock hög tid att lägga historien bakom sig och blicka framåt. I den tid vi lever nu är det viktigt att förbereda för den tempohöjning vi nu ser när det gäller IT och verksamhetssystem. Morgondagens IT-miljö handlar om öppenhet och integration. Tillgången på data ökar kontinuerligt och nyckeln till detta är system som bygger på öppna gränssnitt och där externa datakällor blir alltmer publika. Och tar vi all utveckling i tangentens riktning så kommer såväl informationsflödet som datakällorna att bygga på molnbaserad teknik och lagring.

 

 

Se över alternativen på systemmarknaden

Bara under de senaste 2-3 åren har vi sett en snabb vändning i budskap från ett flertal leverantörer av ”äldre och traditionella” Affärssystem. Nu talar alla leverantörer om en molnbaserad arkitektur även om det inte är sant sett till den teknik deras system är byggda på. Det visar dock att de insett att de ligger efter i den tekniska utvecklingen och att det krävs ett tekniskt skifte för att de ska kunna behålla en plats på marknaden.

 

Att blunda för verkligheten och försöka avhjälpa en del hinder genom att, till sitt gamla Affärssystem, addera moderna och molnbaserade Appar är inte någon långsiktig lösning. Även om det kan öppna dörren för viss utveckling av processerna så minskar det inte risken för det gamla systemet och man flyttar bara problemet framåt.

 

Rekommendationen till de företag och organisationer som sitter fast i äldre systemmiljöer är att skaffa sig insikt om de alternativ som idag finns på marknaden. Det är inte längre självklart att man byter ett Affärssystem mot ett annat Affärssystem. Det blir alltmer vanligt att den nya systemmiljö bygger på flera applikationer och digitala tjänster som samverkar och där man prioriterar flexibilitet och utbytbarhet högre jämfört med att allt ska vara inbyggt i samma system. Samtidigt får detta också återkoppling tillbaka på kundens egen IT-organisation och den kompetens som krävs inför framtiden.

 

Våga ta steget. Börja undersöka vilka alternativ som finns för att komma vidare i utvecklingen och lägg en plan för hur systemlandskapet kan transformeras till något som räcker in i framtiden. Allt går inte att förändra på en gång men med en tydlig strategi går det att navigera förbi riskerna och successivt bygga den infrastruktur och det landskap med applikationer som krävs för att verksamheten ska nå sina visioner.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.