Implema vidare mot nya mål

I veckan blev det officiellt att Litorina går in som ny majoritetsägare i konsultbolaget Implema. En förväntad men likväl intressant nyhet. Förväntad på så sätt att Implema har passerat den naturliga gränsen där det blir aktuellt för ett konsultbolag att göra ett vägval. Att antingen, med stöd av externt kapital, satsa på en väsentlig uppskalning av verksamheten, alternativt att bli uppköpt. Några andra reella alternativ finns inte för ett konsultbolag som närmar sig 300 MSEK i omsättning.

 

Implema grundades 1998 av fyra personer med fokus på att erbjuda implementeringstjänster till affärssystemet SAP. Och under många år behölls detta fokus fram tills Implema runt år 2012 insåg att marknaden var under förändring och där framtiden krävde en breddning i utbudet av systemlösningar och tjänster. Valet föll på Microsoft och det dåvarande systemet Axapta numera Finance & Operations. Med breddningen från SAP till Microsoft har Implema uppvisat en stark tillväxt till ett bolag som idag är på väg mot 200 anställda.

 

 

Kundfokus och snabba implementeringar

En skillnad som utmärker Implema mot andra implementeringskonsulter inom världen av affärssystem är företagskulturen där fokus på kundnytta övertrumfar fokus på att tjäna den sista kronan. Det är givetvis inget fel på att eftersträva lönsamhet och det är sunt att vara inställd på att ha ett intäktsfokus. Men det finns också en gräns där man som leverantör behöver värdera och överväga om varje arbetad timma ska föras vidare på kundens bekostnad. Dessvärre är det idag regel hos implementatörer av affärssystem att maximerad intäkt går före kundens behov och där leverantören först ställer frågan vem som ska betala för insatsen innan man överväger att hjälpa kunden som drabbats av problem. Och detta oaktat om det ännu är ett pågående implementeringsprojekt eller om det är en kund i drift.

 

En annan skillnad är Implemas fokus, redan för många år sedan, att utveckla och paketera industrivertikaler av sina systemerbjudanden med syfte att förenkla implementeringen och korta ned den vanligtvis ganska långa implementeringstiden. Många kollegor i branschen har haft samma ambitioner men få har lyckats. Och i denna tävlingsgren kan Implema uppvisa en mångfald av kunder som genomfört implementering på relativt kort tid jämfört med kollegorna i branschen.

 

 

Uppköpet ger Implema med nya muskler

När Implema nu tar in Litorina som majoritetsägare tillförs bolaget såväl ytterligare ekonomiska muskler som kompetens och nätverk till att ta ett avstamp mot ett nivålyft i tillväxt. Det finns goda möjligheter till fortsatt tillväxt i Sverige men även genom att blicka utanför Sveriges gränser. Men det innebär givetvis tillväxt genom förvärv och samarbeten.

 

Implema har haft en framgångsrik utveckling i Sverige och lyckats bygga en stark och positiv företagskultur. Det blir intressant att följa den fortsatta utvecklingen framåt som sker i samarbete med Litorina.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.