ERP

Vad händer med SAP Business ByDesign?

SAP har sedan många år tillbaka flera affärssystem med fokus på olika segment av marknaden. SAP Business ByDesign är ett av dessa system med fokus på mindre och medelstora organisationer inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn. Systemet har funnits på marknaden i ca 15 år och varit tillgänglig för svenska kunder sedan 2016. Det är därmed faktiskt ett av de senast utvecklade affärssystemen på marknaden.

 

Under vintern har det skrivits flera artiklar på olika webbforum om att SAP beslutat sig för att avsluta utvecklingen av SAP Business ByDesign och vi har även fått liknande information från representanter för SAP. Det finns dock ännu ingen officiell information från SAP om hur de ser på Business ByDesigns framtid.

 

Den information vi har tillgänglig säger att SAP avser att avsluta den egna utvecklingen av Business ByDesign redan under andra kvartalet 2023 och att det därefter enbart kommer ske felrättningar samt eventuellt justeringar för att möta legala krav. Samtidigt hävdas att systemet kommer fortsätta säljas och att partners även fortsättningsvis kommer tillhandahålla utveckling av ny funktionalitet.

 

Den otydliga informationen och bristen på officiella besked skapar naturligtvis en osäkerhet för såväl befintliga som potentiella kunder. En investering i ett nytt affärssystem innebär vanligen stora externa kostnader men även stora insatser i form av tid från olika roller i den egna organisation och även en hel del strul av olika slag som behöver hanteras. Detta gör att de flesta organisationer ser ett nytt affärssystem som en investering över minst tio och gärna 15 år.

 

 

Hur bör man då tänka som kund eller potentiell kund till SAP Business ByDesign?

Om man ännu inte köpt systemet så bör man vara försiktig och snarare titta på andra alternativ. Att köpa ett affärssystem där det finns en stor risk att utvecklingen avslutas inom en nära framtid innebär en stor risk för att den kostsamma upphandlingen och implementation måste göras om snart igen.

 

Om organisationen nyligen köpt systemet och är mitt i en implementation blir beslutet lite svårare. Om implementationen är långt gången och dessutom lovar stora fördelar till organisationen skulle min rekommendation vara att fortsätta implementationen och planera för att använda systemet under de kommande åren. Utvecklingen inom affärssystemsområdet är vanligen inte snabbare än att man kan använda ett affärssystem under en fem-års period utan stora uppgraderingar. Om implementationen ännu inte startat eller i alla fall inte kommit så långt kan det dock vara bättre att bita i det sura äpplet och istället införskaffa ett annat system som organisationen kan leva med under en längre tid.

 

Är systemet redan implementerat och klart och fungerar väl så bör man sitta still i båten under överskådlig tid, som nämndes ovan så är inte utvecklingen inom affärssystemsvärlden snabbare än att ett väl fungerande affärssystem kommer leverera värde under i alla fall de närmaste fem åren utan stora uppgraderingar, dock med brasklappen att en större ändring av lagar eller redovisningsstandards skulle kunna tvinga fram ett snabbare byte.

 

 

Hur kan man skydda sig mot liknande situationer vid upphandlingar av affärssystem?

För oss som jobbar mycket med upphandlingar av system är en naturlig frågeställning ”hur kan vi hjälpa våra kunder att skydda sig mot liknande situationer i framtiden?”. Svaret är dock inte så enkelt. Det är vanligt att i kravspecifikationer och avtal ange att leverantören ska säkerställa att systemet kontinuerligt uppfyller lagar och regler. I en del fall finns det även krav på att systemet ska hållas kontinuerligt uppdaterat och modernt. Tyvärr är denna typ av krav relativt enkla för leverantörer att uppfylla samtidigt som systemet ändå upplevs som omodernt. Exempel på detta är leverantörer som enbart gör ett minimum av utveckling och t.ex. inte genomför ett dyrt teknikskifte till webb- eller moln-baserad arkitektur. Leverantörerna av dessa system kommer enkelt kunna hävda att systemen fortfarande utvecklas medan kunderna ändå upplever att de blir mer och mer omoderna.

 

Det är därför svårt att se att krav i en kravspecifikation eller klausuler i ett avtal är det bästa skyddet mot att leverantören avslutar utveckling av det nya affärssystemet. Det bästa skyddet är snarare att under upphandlingen av affärssystemet vara medveten om vad man köper. Ett modernt affärssystem med en stor kund och växande kundstock och många implementationspartners har större sannolikhet att överleva under en överskådlig framtid än ett mindre system med få kunder. Om man som kund ändå ska välja ett mindre system så bör man dels göra en kvalitativ granskning av leverantörens överlevnadsförmåga och dessutom bör systemet ge ett avsevärt bättre business case för kunden för att motivera den högre risken.

 

Hur kommer det då gå för SAP Business ByDesign? Den som lever får se! Detta är nämligen inte första gången som det kommit ut information om att Business ByDesign skall avvecklas. Redan för ca tio år sedan angavs det att SAP lagt ner utvecklingen av Business ByDesign eftersom den då relativt nyintroducerade produkten inte nått upp till sina försäljningsmål. Vid den tidpunkten återtogs dock avvecklingsbeslutet efter stora protester från kunderna som investerat i den nya produkten. Kanske blir det liknande protester denna gång så att SAP igen omprövar sitt avvecklingsbeslut eller så har Business ByDesigns saga nu nått sitt slut.

 

Är denna osäkerhet kring SAP Business ByDesign något som påverkar er organisation? Boka gärna in ett möte med mig för att diskutera hur ni bör tänka i er situation.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.