ERP

HerbertNathan & Co tar pulsen på Odd Magne Vea, CSO på RamBase

Jonas Andersson på HerbertNathan & Co intervjuar Odd Magne Vea, CSO på RamBase.

RamBase är ett norskt ERP system som är relativt okänt för oss i Sverige, men som faktiskt har funnits i 30 år. Hör Odd Magne berätta om varför han valde att gå till RamBase och hur de brukar skoja om att när SAP började med In-memory teknik så var RamBase redan klara med den. Intervjun ger dig en totalöverblick över Hattelands resa fram till idag, de planer som finns de närmaste åren och om styrkorna i affärssystemet RamBase.

 

 

Intervjuns olika kapitel:

1. Introduktion
2. Odd Magne berättar om sin bakgrund
3. Odd Magnes roll på RamBase
4. Historien bakom RamBase
5. Om Hattelands ägandeskap
6. Produktens utveckling och arkitektur
7. Utmaningarna i att få kunderna att förstå fördelarna med SaaS
8. Styrkorna med RamBase
9. RamBase roadmap gällande kommande utveckling
10. RamBase idag och de marknader man finns på
11. Utmaningarna på de internationella marknaderna
12. RamBase kundstock och målgrupp
13. Var RamBase står med sin kund community
14. Vad säger kunderna om RamBase?
15. I vilka fall väljer kunden RamBase över en konkurrent?
16. Om svårigheten att slå sig in på den svenska marknaden.
17. Rambase partnerstrategi
18. Vad partners kan och inte kan göra i Rambase
19. Hur kommer RamBase agera i dagens konjukturläge?
20. Pandemins påverkan på affärerna
21. RamBase mål för de närmaste åren
22. Antal kunder vs antal användare
23. Odd Magnes eget mål för RamBase om 3 år
24. Avslut

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.