HR

En närmare titt på finalisterna av Årets HR-systemprojekt 2022/2023

Sedan 2018 delar HerbertNathan & Co ut utmärkelsen Årets HR-systemprojekt till organisationer som har lyckats extra väl att inför ett nytt HR-system i sin organisation. Under dessa år har vi utsett fyra vinnare från vitt skilda branscher,  med varierad komplexitet och med helt olika förutsättningar och målsättningar.

 

Det som är gemensamt för dessa år är att det har varit utmanade för juryn att utse en vinnare, och 2023 kommer nog inte skilja från tidigare år. Nu står det klart vilka projekt som har gått till final och därmed har möjlighet att vinna utmärkelsen Årets HR-systemprojekt. Dessa tre projekt har utmärkt sig från övriga bidrag vad gäller struktur, genomförande och resultat. Projektgrupperna har gjort sin hemläxa i början av implementationerna, vilket också återspeglar sig i resultaten.

 

När juryn bedömer bidragen fokuserar de på tre områden. Upphandlingsprocessen, implementationsprojektet och resultatet. Till exempel är det viktigt att redan i upphandlingsprocessen ha ett genomarbetat business case som stödjer en tydlig HR-systemstrategi. Implementationsprojektet, som exempel, ska ha genomförts med en aktiv och positiv relation mellan kund och leverantör. Resultatet ska ha utvecklat HR-processerna i organisationen och bidragit till en förbättrad medarbetarupplevelse.

 

Alla årets finalister visar på styrkor inom dessa områden. Låt oss titta närmare på dem.

 

 

Väderstad – Kainos

Väderstad hade ett behov av att skapa globala, effektiva och värdeskapande HR-processer där tillväxt är ett huvudmål för verksamheten. Innan projektet påbörjades var HR-processerna inte optimalt utformade och det fanns stora inslag av manuell administration i processerna. Det var viktigt att tydliggöra hur HR:s tjänster kan bidra till företagets strategi, mål och en utvecklad medarbetarupplevelse. De externa kraven på arbetsgivare ökar och konkurrensen om attraktiv kompetens blir allt hårdare och hårdare. Därför beslutades att som stöd i detta arbete implementera HR-systemet Workday.

 

 

Svenska Spel – CatalystOne

Svenska Spel hanterade medarbetaruppgifter och anställning i sitt befintliga system för personal och lön. Avtalet hade nått sitt slut och en upphandling initierades. Att hitta rätt HR-system var av störst vikt då det ansågs som ett nödvändigt steg för att kunna leverera på strategin om den bästa medarbetarupplevelsen i Sverige. Något som i sin tur är en viktig pusselbit när det kommer till att vara en förebild och ta det samhällsansvar som en organisation som Svenska Spel gör. Projektet avsåg implementera en ny modern lösning för att effektivt kunna hantera en medarbetares livscykel – från anställning till avslut, och att på ett enkelt och effektivt sätt kunna dra nytta av rapporter och analyser avseende People-data. Valet av system föll på CatalystOne.

 

 

Nordic Leisure Travel Group – CatalystOne

Avsaknaden av HR system innebar att många av Nordic Leisure Travel Groups processer kring rekrytering, uppföljning, träning och avveckling var manuella, och tidskrävande.  Med en flexibel arbetsstyrka, beroende på många säsongsarbetare på deras destinationer och uppe i luften, fanns det ett stort behov att se över dessa processer. Man har personal på många ställen i världen, men ingen gemensam Masterdata och man shade svårt att överblicka organisationen. Olika länder och personalgrupper hade olika sätt att hålla koll på sin personal, det var många Excel-listor och Powerpoints. För att komma till bukt med detta upphandlades och implementerades CatalystOne.

 

Juryn påbörjar nu det svåra arbetet med att utse en vinnare. Vilket bidrag det blir kommer att presenteras under HR-Systemdagen 2023 som äger rum i Stockholm den 7 november.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.