ERP

HerbertNathan & Co tar pulsen på Mattias Bratt, VD på Specter

Jonas Andersson på HerbertNathan & Co intervjuar Mattias Bratt, VD på Specter, för att prata dåtid, nutid och framtid för Specter och deras lösning inom ERP.

 

Specter är ett svenskt, molnbaserat affärssystem med fokus på e-handel. Systemet, som har funnits sedan 2004, ägs sedan 2020 av Visma. Systemet har främst stöd inom Order, Lager, Inköp och POS och målgruppen är små och medelstora e-handelsbolag inom B2B och B2C med en eller flera säljkanaler.

 

Intervjun med Mattias ger dig en bra bild över Specters erbjudande till marknaden, det arbete som just nu pågår med att bygga om systemet inför framtiden och vad det har inneburit att få Visma som ägare. Du får också veta mer om Specters primära målgrupp och hur Specter ser på AI i samband med pågående ”renovering” av applikationen.

 

 

 

Intervjuns olika kapitel:

1. Introduktion
2. Mattias berättar om sin bakgrund
3. Introduktion till Specter
4. Kort fakta om Specter idag
5. Mattias om Specters minskade tillväxt de senaste åren
6. Specter ägs av Visma sedan 2020, vad har det inneburit för verksamheten?
7. Hur kan Specter dra fördel av Visma som ägare?
8. Hur ser Specters produkterbjudande ut idag?
9. Är integrationer fortfarande ett viktigt utvecklingsområde eller har fokus skiftat?
10. Vad är Specters ”styrka” och hur ser konkurrensen ut?
11. Exempel på prioriterad utveckling inför framtiden
12. Kundernas behov gällande funktionalitet, leveransmodell och säkerhet idag jämfört med tidigare
13. Vilket budskap ger Specter gällande AI?
14. Specters primära målgrupp
15. Vad är det som gör att vissa kunder ”växer ur” Specter?
16. På vilket sätt har konkurrensen på marknaden förändrats de senaste åren?
17. Hur mycket är ”plug & play” i implementeringen?
18. Vad är ambitionen när det gäller leverans i egen regi vs via partners?
19. Vad säger de nöjda och vad saknar de kunder som inte är helt nöjda?
20. Vad är ambitionen för Specter och vad kommer du som VD fokusera på de närmaste åren?
21. Avslut

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.