Våra rapporter

Som ett komplement till vårt kundrådgivande arbete, publicerar HerbertNathan & Co löpande analyser av marknaden för affärssystem och HR-system. Våra analyser täcker leverantörerna inom affärssystem, CRM, HCM, BI och WMS, samt deras olika systemlösningar. Våra rapporter är uppdelade i två olika kategorier: Marknadsanalyser och MarketUpdates.

Marknadsanalyser

Våra marknadsanalyser är våra mest omfattande rapporter. Vanligtvis publiceras 1-2 marknadsanalyser per år. Analyserna ger läsaren en bra överblick över marknaden och de leverantörer och system som är mest framträdande inom respektive segment. De fungerar därför som en utmärkt grund inför upphandlingen av ett nytt systemstöd eller för att få kunskap om den rådande marknaden. Rapporterna utarbetas baserat på våra analytikers och konsulters erfarenhet och kännedom om branschen samt djupgående intervjuer med leverantörer och kunder. Syftet med marknadsanalyserna är att utföra en leverantörsoberoende strategisk analys av marknaden inom domänerna för affärssystem, HR, CRM, BI och WMS-system.

MarketUpdates

Våra MarketUpdates är mindre rapporter, främst fokuserade på specifika system och leverantörer och innehållet i rapporten baserar sig på djupintervjuer, presentationer och diskussioner med representanter från leverantörerna. Rapporterna ger vår syn på trender och förändringar på marknaden. Generellt sett publiceras dessa rapporter månadsvis och brukar omfatta sex sidor. Våra MarketUpdates är alltid kostnadsfria.