morkbla
ERP

Ny strategi från Jeeves

I maj 2012 blev Jeeves förvärvat av den amerikanska riskkapitalfonden Battery Ventures. Bolaget grundades 1992 och hade efter några
blygsamma år under 1990-talet upplevt en successiv utveckling och tillväxt som i det närmaste exploderade mellan 2005-2010. På några få år gick Jeeves från att vara en liten marginell aktör till att befästa en framträdande plats bland de traditionella leverantörerna SAP, Infor (fd Intentia), IFS, IBS och Oracle i segmentet medelstora svenska företag.

Framgången baseras till stor del på att marknaden nått insikt om att Jeeves erbjuder en relativt unik plattform som ger kunderna en
väldig stor flexibilitet som samtidigt kan underhållas till en marknadsmässigt sett låg kostnad. I en tid där allt fler företag försöker ta sig ifrån
cementerade affärssystem med komplexa och dyra anpassningar har Jeeves kunnat skörda framgångar med sitt unika koncept. Utöver plattformen bygger framgången även till stor del på de partners som varit trogna Jeeves under åren.

Beaktat konkurrenternas gigantiska storlek är det imponerande att en liten leverantör med färre än 100 anställda och liten
utvecklingsavdelning har kunnat hålla uppe sin konkurrensförmåga och öka sina marknadsandelar i Sverige. Uppenbarligen har man haft en effektiv utvecklingsprocess och lyckats lansera en produkt som legat rätt i tiden.

Sverige upplevde liknande framgångar under de år då IFS, Intentia och IBS helt tog över den svenska marknaden under 1980-talet och
första halvan av 1990-talet. Dessa företag kom dock till slut till ett vägskäl när marknaden inte längre räckte till och de valde att påbörja en
internationell expansion för att fortsätta hålla uppe tillväxten. En expansion som inledningsvis blev både plågsam och kostsam. Det är inte enkelt att komma från lilla Sverige och försöka erövra världen.

Jeeves har hamnat i samma vägskäl och det är orsaken till att företaget blev förvärvat. Att genomföra en internationell expansion är
oerhört kostsam och det finns ytterst få leverantörer i världen inom affärssystem som blivit internationella utan att det inletts med en
börsnotering eller höga insatser från kapitalstarka ägare. En internationell expansion kräver mellan 500-1000 MSEK för att nå en beständig position på den internationella marknaden. Jeeves nya ägare ser en stor potential i produkten men inser samtidigt att det finns begränsat med tid för att lyckas. En produkts livscykel ligger på ca 25 år varefter det brukar krävas stort kapital för att helt skriva om eller modernisera produkten. Jeeves närmar sig denna nivå och beaktat de stora förändringar som skett med internet, webb, mobilitet och kringliggande infrastruktur krävs det fortsatt stora investeringar för att hänga med i konkurrenternas tempo.

Ett led i den nya strategin och samtidigt en kovändning var när Jeeves valde att förvärva sin största och viktigaste svenska partner InfoCube. Historiskt har all försäljning och implementering skett via deras partners enligt samma modell som tillämpats framgångsrikt av bla Microsoft och SAP. Med förvärvet av Infocube har Jeeves fördubblat sin personalstyrka och tillfört avsevärd kompetens och erfarenhet. Inför en internationell expansion krävs det en bred och kritisk massa vilket man nu har fått. Jeeves har under de senaste åren medverkat i många upphandlingar med internationell prägel och inte sällan upplevt svårigheter med att övertyga om sin leveranskapacitet. Förvärvet av Infocube är ett bevis på att den nya ägaren vill påskynda tillväxten och expansionen.

Sannolikt är detta helt rätt strategi för Jeeves. Med denna satsning har Jeeves skaffat sig en möjlighet att bryta sig loss från de kedjor som hållit kvar bolaget bland de små/medelstora leverantörerna. Systemet har goda förutsättningar att fungera även hos stora internationella företag och nu
finns det även leveranskapacitet.

Det är mer osäkert hur Jeeves avser att agera internationellt. Det är få länder som kan uppvisa partners med stor leveranskapacitet och i denna situation blir det en svår balansgång att stödja sina partners till tillväxt samtidigt som den lokala representationen inom företaget också måste
ökas. Troligen kommer den amerikanska marknaden att prioriteras före några av de europeiska länderna, inte minst då ledningen nu inkluderar amerikanare. Med köpet av Infocube fick Jeeves också in en fot på den amerikanska marknaden som tidigare främst representerats via Infocube.

Framtiden ligger öppen för Jeeves. Insatsen och risken är relativt hög men med en klok och strategisk ledning finns det goda förutsättningar till att den svenska raketen Jeeves även kan skörda framgångar på den internationella marknaden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.