ERP

Jeeves gör nytt lappkast gällande partnerstrategi

Förra veckan publicerade Jeeves sin avsikt att ”växla upp med en utökad partnerkanal”. Sannolikt är det ganska många konsulter och kunder som upplever en bitter eftersmak på denna rubrik. Och då som följd på det lappkast som Jeeves genomförde 2015 när man utan förvarning valde att säga upp rätten som återförsäljare för alla då varande svenska partners. Över en natt drog man bort möjligheten för sin partnerkanal att långsiktigt kunna utveckla sin tjänsteportföljd och utveckla tilläggslösningar och nischade industrivertikaler till Jeeves. En utveckling som hade gett Jeeves möjligheten att behålla sin roll som en tongivande leverantör på marknaden. Men det tog en annan vändning.

 

Det officiella motivet till detta strategiskifte var lite oklart för såväl partners som oss analytiker som bevakar marknaden. Men givetvis var det ett beslut och ordergivning från riskkapitalbolaget Battery Ventures som klivit in som ägare till Jeeves några år tidigare. Mindre oklart var att Jeeves efter detta beslut tappade fotfästet på marknaden och successivt gled bakåt när det gäller att vara en tongivande leverantör av affärssystem på marknaden.

 

De följande åren kom mer att präglas av att trampa vatten än att utveckla verksamheten. Följden blev också att Jeeves internationella satsning slocknade och att Jeeves backade hem och fokuserade på den svenska marknaden. Där och då, 2015, blev Jeeves kvar på perrongen när övriga marknaden vid samma tidpunkt valde att hoppa på framtidståget och investera i att utveckla sina partnerkanaler samt planera för övergången till en molnbaserad framtid.

 

Ovan text ska dock inte tolkas som att Jeeves är en leverantör på dekis. Det råder inga tvivel om att Jeeves ännu är ett funktionellt kapabelt affärssystem. Och som kan erbjuda en stor flexibilitet med sin arkitektur och möjligheterna till konfiguration och anpassningar. Det var också dessa styrkor som la grunden till Jeeves snabba tillväxt under 1990-talet. Som system har Jeeves har ännu en god marknadsandel i Sverige i segmentet av medelstora organisationer, och uppvisar fortsatt god nyförsäljning på den svenska marknaden (samtidigt som marknadsandelen i övriga nordiska länder är blygsam). Dock har företaget tappat flera av de kunder som valde Jeeves som system för 15-20 år sedan.

 

 

Vad är orsakerna bakom Jeeves nya partnerstrategi?

De motiv som Jeeves nu framför när det gäller det strategiska skiftet till att återgå till att arbeta med en partnerkanal bygger på viss logik men känns ändå som märkliga då det var liknande motiv man framförde när man stängde ned sin partnerkanal. Man pekar bl a på möjligheten att komma närmre kunderna samt växa på den nordiska marknaden. Allt detta hade känts bättre om det nu var år 2016 och inte 2023 när marknaden förändrats med helt nya spelregler.

 

Jeeves har nu haft riskkapitalister som huvudägare i 11 år vilket är en relativt lång tid i sammanhanget när man betraktar investeringshorisonten för externt riskkapital. Den förändring som skett sedan förvärvet av Jeeves är att ägarna paketerat om sina placeringar och där Jeeves ingår i koncernen Forterro tillsammans med ytterligare ett 10-tal bolag. Att nuvarande ägare Partners Group har fokus på Forterro framgår tydligt för oss som följer Jeeves och där organisationen inom Jeeves alltmer får prägel av att vara en del av organisationen hos Forterro. Om detta indikerar att Forterro är på väg mot en konsolidering och med en framtida försäljning är enbart en hypotes. Och det är i detta ljus man ska betrakta Jeeves när man försöker förstå valet att återigen inleda arbetet med en partnerkanal. Till detta ska läggas Jeeves status när det gäller molnbaserade tjänster där Jeeves var sena ur startblocken. Övriga marknaden håller högt tryck på att renodla sin verksamhet till att bli renodlade SaaS-leverantörer och där all konsulting överlåtes till partners. Och då med följden att systemleverantören väsentligen ökar sitt marknadsvärde inför framtida investerare. Även denna marknadsförändring passar väl in i bilden när man betraktar Jeeves skifte av strategi till att öppna upp för partners.

 

 

Jeeves väntar ännu på perrongen

Det finns sannolikt konsultorganisationer som är öppna för att diskutera ett partnerskap med Jeeves baserat på att det finns en stor kundgrupp som löpande köper konsulttjänster. Frågan är dock ifall någon av dessa konsultorganisationer ser Jeeves som ett så strategiskt val att man blir lojal mot systemet eller om Jeeves enbart blir ett alternativ bland många andra hos dessa partners. Om så sker kommer Jeeves inte att få den utväxling av partnerskapet som man önskar.

 

Som partner på marknaden för affärssystem finns det idag flera intressanta alternativ med fokus på medelstora organisationer där Microsoft, Epicor, Sage och Netsuite kan nämnas som några av de just nu mest framgångsrika systemleverantörerna. Vilken roll Jeeves kan få i konkurrensen mot dessa alternativ är svårt att sia om men att konkurrensen är väsentligen mer utmanande jämfört med 2015 råder det inga tvivel om.

 

Jeeves hamnade kvar på perrongen 2015 när man tog beslut att stänga ned sin svenska partnerkanal. Enligt vårt sätt att betrakta Jeeves är företaget ännu kvar på denna perrong och väntar på nästa tåg som ska ta verksamheten och produkten framåt. Frågan är bara vilket tåg som anländer till perrongen, om det är partnertåget med öppning till en ny stark säljkanal eller om det är Forterrotåget där Jeeves alltmer konsolideras in i gruppen. Detta får framtiden utvisa. Givet är att vägen framåt för Jeeves som organisation och produkt inte är glasklar och att konkurrensen är svår och ökande. För kundernas och personalens skull hoppas vi dock att Jeeves ännu har goda år framför sig.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.