morkbla
ERP

Pyramid – det unika affärssystemet

Affärssystemet Pyramid har funnits sedan 1987 och har därmed kommit upp i den övre medelåldern för ett affärssystem. Under åren 1975 till
1990 lanserades fler än 70 olika ekonomi- och affärssystem på den svenska marknaden. Av dessa system återstår idag endast ca 15 st som ännu kan påvisa en aktiv försäljning.  Pyramid är ett av dessa system.

Under en livscykel av nästan 30 år stöter alla affärssystem på större utmaningar när det sker tekniska skiften på marknaden. Detta gäller
även Pyramid som lyckats övergå från textbaserat system till windowsbaserat, från stel konfiguration till en flexibel studio och nu steget in i de
internetbaserade apparnas värld. Inför varje teknikskifte uppstår frågetecken om vilka leverantörer som har tillräckligt med kapacitet och ekonomiska medel till att lyfta lösningen in i den nya tekniken. Det finns många exempel på affärssystem som stagnerat på grund av att de inte orkat lyfta sig upp till nästa tekniska generation eller alldeles för sent insett behovet av utveckling. Effekten av att inte orka med ett lyft är att systemet långsamt tynar bort på marknaden under en period där ägarna mjölkar underhållsavgifter så länge det är möjligt.

Detta gäller dock inte Pyramid som flera gånger visat prov på kapacitet och förmåga till att kunna vitalisera och vidareutveckla produkten. Nyligen har produkten kompletterats med appar som ger kunderna utökade och smidiga möjligheter till att via mobila enheter få åtkomst och kunna arbeta med affärssystemet. Därmed ligger produkten helt i fas med många andra affärssystem som är på väg in i den webbaserade världen.

Under de senaste 10 åren har merparten av alla nya lanseringar varit affärssystem som från grunden varit utvecklade som webbaserade produkter
utan möjlighet till lokal installation hos kunden. Debatten står idag mellan lägren traditionella system mot äkta webbaserade produkter med lika många argument för som emot respektive läger. I denna fas har Pyramid valt att initialt öppna upp systemet via access från mobila och webbaserade enheter men fortfarande där källsystemet ligger lokalt installerat hos kunden. En strategival som idag är fullt tillräckligt för Pyramids befintliga kundstock. Inför framtiden kommer dock efterfrågan på molnbaserade system att totalt överskugga lokalt installerade system för målgruppen små- och medelstora företag vilket även kommer att påverka Pyramid. Vi är dock inte där idag och det återstår ännu tid för Pyramid att ändra vägval inför framtiden.

Pyramid är ett unikt affärssystem på flera sätt. Dels kan man uppvisa en kundstock med över 5.000 kunder i Sverige, en siffra som vida överstiger vad flertalet konkurrenter kan uppvisa. Utöver detta kan man påvisa en hög försäljning med fler än 150 nya kunder per år, vilket också vida
överstiger vad de flesta konkurrenter kan uppvisa. Vid betraktelse av affärssystemets omfattning kan man med rättvisa bli imponerad över utbudet av antalet moduler och tilläggsfunktioner som finns att tillgå. Det går nästan inte att finna någon bransch där Pyramid inte har kunder.

Vari ligger då hemligheten bakom de framgångar som Pyramid kan uppvisa? Det kan sammanfattas i några få komponenter. Dels har företaget
under alla år haft en stabil ägarkrets som valt att inte mjölka ut kunderna utan har istället kontinuerligt utvecklat och förädlat produkten. Dels har man valt att istället för att bygga sönder produkten till en stor spagettihärva komplettera med många tilläggsmoduler som kunnat nischas mot branschspecifika behov. Slutligen har man valt en prissättningsmodell där kunderna i jämförelse med många andra affärssystem får väldigt mycket funktionalitet per investerad krona. Pyramid har varit billigt i jämförelse med många andra system.

Är då Pyramid det bästa affärssystemet? Har man den mest moderna produkten? Ligger man i frontlinjen på den tekniska utvecklingen? Svaret
är Nej på dessa frågor. Trots detta står Pyramid starkare idag än någonsin tidigare med en väldigt lojal kundstock.

Tekniken går dock fort framåt och den största utmaningen är att morgondagens användare har en avsevärt högre kravprofil än gårdagens
användare. Detta innebär att kraven på gränssnitt, teknik, mobilitet, etc kommer att tvinga flera äldre system till stora investeringar för at kunna
motsvara de framtida krav som kommer att ställas. Inför denna situation har även Pyramid en hygglig utmaning.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.