VD-Intervju med Lundalogik

VD-Intervju med Lundalogik

14 December 2015

 lars

Lars Andersson, vVD Lundalogik AB

Det svenska CRM-bolaget Lundalogik tillhör med sina 25 år i branschen veteranerna inom CRM. Lundalogik är välkända och omnämns som alternativ i merparten av alla upphandlingar som genomförs inom CRM i Sverige. Efter många år i egen regi valde ägarna 2014 att bredda ägarkretsen till investmentbolaget Monterro. Vi har träffat Lars Andersson, vVD på Lundalogik för att få information om nuläget och framtiden.

Lundalogik och CRM har med åren nästan vuxit samman som ett gemensamt begrepp på den svenska marknaden. Hur går er verksamhet idag och hur har den utvecklats de senaste åren?
Svar: Lundalogiks verksamhet utvecklas mycket bra. Vi har under relativt lång tid vuxit med i snitt ~20% per år. De senaste fem åren har vi på allvar växlat upp vår Nordiska verksamhet med målet att Lundalogik ska vara synonymt med CRM i hela Norden. På hemmamarknaden har vi under året vuxit om bland annat Microsoft och räknas nu som marknadsledare. Den positionen innehar vi med väldigt mycket ödmjukhet. Vi måste alltid arbeta stenhårt för att ha nöjda kunder, vilket långsiktigt är enda sättet att vara en viktig aktör inom CRM-området.

Hur upplever du att CRM-marknaden och konkurrensen i Sverige har förändrats de senaste 10 åren?
Svar: Branschen har gått från att vara relativt obearbetad till att bli mer och mer mogen. Idag har runt 90% av större företag (fler än 10 anställda) någon form av CRM-system. För marknaden har det generellt inneburit färre men större leverantörer. De senaste åren har det även inneburit att det dyker upp fler och fler nischaktörer som siktar på att lösa mindre omfattande, men viktiga, delar av CRM-processen. Konkurrenssituationen är idag mer omfattande än innan även om merparten av kunderna köper av ett fåtal leverantörer.

Idag ser man inte lika ofta rubriker i media kring CRM, däremot desto mer om Social medier. Ser du något samband mellan dessa segment/begrepp?
Svar: Medias intresse har en tendens att röra det som är nytt, hett eller på annat sätt omvälvande. CRM är inte särskilt nytt längre. Vi har själva arbetat med CRM i 25 år. CRM är idag en del av de allra flesta företags viktiga affärsprocesser. Sociala medier å andra sidan är fortfarande ett relativt nytt fenomen för de flesta företagare (även om det används privat). Givetvis mognar marknaden fort även för sociala medier men mindre företag har generellt långt kvar innan de kan sägas jobba aktivt med sociala medier. Sambandet mellan sociala medier och CRM finns definitivt. Dialog med omvärlden via sociala medier är en viktig del av relationen till kunder och potentiella kunder och därmed en viktig del av CRM. Det finns också starka band mellan sociala medier och marknadsföring vilket även det är en viktig del av många CRM-system.

Många applikationer och tjänster går idag mot molnet. Vart står Lundalogik i denna utveckling och vad är er syn på molnet?
Svar: Vi ska finnas där våra kunder finns, för många är det molnet även om det långt ifrån gäller alla. Vi har både webbgränssnitt och traditionella gränssnitt och kombinationer av gränssnitt beroende på våra kundernas behov. Generellt känner vi idag en mer pragmatisk syn på webb eller inte webb från våra kunder och intressenter. Många som efterfrågar system idag ser till sina behov snarare än till teknik, det tycker jag är positivt. 

Vad står överst på er lista är det gäller framtida vidareutveckling av produkten?
Svar: Listan på önskemål är alltid lång. Där finns allt från hantering av drift och leverans till funktioner och gränssnitt. Personligen tycker jag att många av dagens CRM-system måste blir smartare och snällare mot användaren snarare än att prata om ytterligare funktioner. Vårt främsta mål är att skapa mjukvara som användare faktiskt vill använda. Visionärt står därför ännu bättre användargränssnitt och flöden för att underlätta användarens vardag högt på listan. När vi pratar om inbyggd intelligens så arbetar vi en hel del med prediktion. Det vill säga att vi arbetar på att göra det möjligt att förutse vilka företag, som inte är kunder idag, men har hög sannolikhet att bli dina nya kunder. Allt med syftet att du ska spara tid och bli effektiv och mer precis i ditt säljarbete.

Till sist, varför anser du att Lundalogik är bättre än övriga leverantörer av CRM-system?
Svar: Vi är kanske främst annorlunda som leverantör. Vi brinner för CRM och har fokus enbart på det till skillnad från många av våra kollegor i branschen. Jag är övertygad att det är något som våra kunder märker och uppskattar vid sidan om att vi utvecklar bra mjukvara.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.