ERP

Intervju med Morgan Persson, VD Monitor

Morgan har lång erfarenhet av ERP marknaden. Redan 1982, parallellt med att han avslutade sina studier, började han att jobba med sin bror Åke Persson här på företaget som då hette Verkstadsteknik Persson&CO. 1983 blev det på heltid. Från 1988 har Morgan varit VD i bolaget så han har gjort i princip hela sin yrkeskarriär på Monitor.

Monitor har gjort en fantastisk resa från starten i början på 80-talet då den första generationen av MONITOR utvecklades. Redan då var fokus på tillverkande företag i det så kallade SMB segmentet. Något som varit signifikativt för MONITOR under alla år. Fokus på ett ganska smalt kundsegment. Inledningsvis levererade man enbart till små företag och enbart i Sverige.  Numera jobbar man även med lite större kunder både i Sverige och globalt och det är väl den största förändringen sedan starten rent verksamhetsmässigt. När det gäller systemets kapacitet så är det ju en extrem stor skillnad från 1982 fram till idag då MONITOR levererar den 5:e generationen, MONITOR G5.
Den grundläggande strategin är att jobba med lösningar för tillverkande industri och att ha ett helhetskonceptet bestående av själva programvaran, installation/utbildning och support förklarar Morgan.

 


Vi klarar av Coronafrågan redan nu i inledningen så är det gjort. Hur har krisen påverkat er på Monitor? Stoppas pågående projekt? Skjuts nya på framtiden? Behöver ni permittera personal? Kort och gott. Vad händer och hur påverkas ni kort och långsiktigt?

Morgan:Vi har förvånansvärt god orderingång och många pågående projekt igång trots det allvarliga läget. För att ta ett konkret exempel så gick 4 företag i skarp drift under första veckan i april. Fram till i mitten på mars så hade vi en 25% ökning på orderingången i jämförelse med samma period förra året och då skall vi komma ihåg att 2019 var ett rekordår. Just i skrivande stund så ligger vi på +6% vilket innebär att vi ser en nedgång de senaste 4 veckorna.
Det vi märker nu är att flera större företag har hört av sig för att de vill titta närmare på MONITOR som en kostnadseffektivare lösning än de system de har idag. Den effekten var tydlig under finanskrisen 2008-2009 och jag tror att vi kommer att se en sådan effekt nu också.
Det är ändå så att våra utbildare blir avbokade på många inplanerade uppdrag eftersom kunderna har besöksförbud, sannolikt kommer vi framöver att se att projekten blir senarelagda.

 

En uppdatering omkring ert fokusområde just nu? Vilken är er drömkund? Bransch, storlek, processer, etc? Har detta förändrats över åren eller har det alltid varit detsamma?

Morgan:Om vi tittar på vår kundbas idag så är mer än 50% underleverantörer. I början av 2000 talet så utvecklade vi en integrerade konfigurator i systemet vilket har gjort att vi nått en annan typ av tillverkande företag. Det har gjort att allt fler företag med komplexa egna produkter valt MONITOR. 1982 var det små tillverkande företag med kanske 10-50 anställda som använde MONITOR, nu är spannet upp till koncerner med flera tusen anställda.

 

Ser ni framför er att ni kommer att satsa på andra kundsegment framgent? I så fall vilka och när i tiden?

Morgan:Vi jobbar mot tillverkningsindustrin och vi har inga planer på att förändra det. Vi jobbar däremot med att på ett ännu effektivare sätt kunna stödja globala företag/koncerner i MONITOR.

 

Efter att ha satsat enbart på svenska marknaden, valde ni för några år sedan att satsa även utomlands. Satsningen har slagit väl ut som vi förstår det. Vad har framgångsreceptet varit för etableringen utomlands och hur ser de fortsatta expansionsplanerna ut? Har ni tankar om att utöka ert återförsäljarnät och säljkontor runt om i Världen som en tillväxtstrategi eller är det att penetrera än hårdare på hemmamarknaden och på redan utvalda fokusbranscher?

Morgan:Inledningsvis så försökte vi med att sälja till olika länder från Sverige med början i mitten på 90 talet. Vi har sedan valt ut ett antal länder där vi verkar lokalt med lokal personal. I dagsläget finns vi representerade i ett 10-tal länder och vi håller precis på att starta ett dotterbolag i ytterligare ett land. Det kommer att offentliggöras under våren.

 

Ni håller som bäst på att rulla ut G5 versionen? Är ni klara med konvertering av all funktionalitet från G4 och hur stor andel av era kunder har gått över till G5?

Morgan:I princip all funktionalitet finns i G5 men det finns speciella funktioner som ännu inte är färdig men kommer att färdigställas under 2020.
Just nu har vi ca 550 driftsatta G5 system och vi har full leveranstakt idag. Det är viktigt att understryka att G5 har betydligt mer faciliteter och funktioner än vad G4 har, dessutom så innehåller G5 tiotusentals småförbättringar i de vanliga standardrutinerna.

 

Vad är nästa stora utvecklingsprojekt och när i tiden ligger det?

Morgan:Utvecklingsprojekt pågår kontinuerligt men inget jag kan nämna just nu. Vi återkommer i den frågan under 2020.

 

Vi på HerbertNathan & Co upplever att det har varit högtryck i branschen under ett antal år men att det senaste året, även innan Coronakrisen, har varit lite trögare. D.v.s. lite längre beslutstider och lite mer tvekande. Hur uppfattar ni efterfrågan och vad tror du om de närmast kommande åren?

Morgan:Under de senaste åren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan. Den ökningen höll i sig en bit in i mars, +25% i förhållande till 2019, då coronaviruset slog till på allvar. Internationellt så är MONITOR ett relativt litet bolag med ca 300 anställda och vi avser att fortsätta vår expansion även om vi under 2020 inte kommer att nå den offensiva målsättning som vi har lagt i vår affärsplan. 

 

Hur ser ni på tillgången på konsulter som vidareutvecklar och implementerar Monitor. Brist eller inte?

Morgan:När det gäller utvecklare så är det en brist och har varit de senaste 10 åren, vi har ständigt annonser ute. Vi söker även konsulter /utbildare men bedömer att vi kan fylla på där i takt med vår expansion.

 

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste 5 åren och i så fall hur?

Morgan:Från att vi gjorde de första leveranserna i början av 80-talet så har vi sett en enorm förändring av den här marknaden. Kraven har ökat och möjligheterna har ökat i en takt som är ofattbar. Jag har varit med om olika trender och det kommer nya hela tiden. En sak har jag lärt mig; trender kommer och går vissa blåser över på grund att det inte finns en bärighet i dom andra blir kvar för att stanna. Vi ser till att hänga med på ett klokt sätt. Det vi utvecklar eller satsar på skall våra kunder tjäna pengar på, det ger också oss möjligheter att utvecklas och expandera.  Så svaret är ja, det har förändrats de senaste 5 åren.

 

Många kunder visar stort intresse för s.k. molnlösningar idag. Känner du dig trygg i att köra Monitor i molnet och att kunder kan lita på svarstider mm?

Morgan:Det finns många utmaningar med molntjänster och idag har de flesta av våra kunder egna servrar eller kör hos en hostingleverantör. Molntjänster är nog inte en flyktig trend, tvärtom. Vi följer utvecklingen här och när vi känner att våra kunder är redo för den tekniken så står vi väl rustade. Den tekniska plattformen i MONITOR G5 är skapad för det.

 

Vi upplever att det ofta är en diskussion om hur automatiserade uppgraderingar kan bli med molnlösningar, extension teknik för anpassningar och integrationer? Vad är era tankar om detta?

Morgan:Vårt koncept är sedan lång tid tillbaka en standardprogramvara. De som kör G5 idag får en ny version en gång per månad och den uppdateras automatisk oavsett om kunden kör på egen server eller som molntjänst.  Automatik innebär inte att den läggs på utan att någon vet om det. Kundens systemansvarig måste godkänna uppdateringen innan den laddas ner och installeras. Ett kortare avbrott blir det under själva uppdateringen.

 

Vad skulle du säga är Monitors styrka jämfört era konkurrenter?

Morgan:Lång erfarenhet med fokus på tillverkande industri där produktionsplanering och materialstyrning är centrala delar.  Vi är finansiellt starka och jobbar långsiktigt.

 

Finns det några områden där du ser att ni inte är lika starka och skulle vilja spetsa till ert totala erbjudande lite mera?

Morgan:Det finns såklart alltid områden som skall utvecklas. I ett internationellt perspektiv så är vi ett relativt litet bolag och i vissa fall så kan det vara en nackdel men som oftast en styrka då vi kan jobba nära våra kunder. 

 

I nästan varje upphandling diskuteras det möjligheten till Automatisering av administrativa processer via Robotisering med stöd av AI, prediktiva analyser mm. Hur ser du att ni står er i dessa funktioner jämfört med era konkurrenter? Kommer ni att jobba med partners inom dessa områden eller avser ni att själva utveckla lösningar som hanterar det?

Morgan:Inom vissa av dessa områden har vi kommit långt, i andra är vi i startgroparna. Jag tänker framförallt på AI där vi inte kommit så långt ännu. Vår strategi är att tillhandahålla ett komplett ERP-system för tillverkande företag. Med komplett menar vi all grundfunktionalitet när det gäller att hantera orderflöden, olika styrningsfunktioner och uppföljning. Givetvis måste det finnas möjligheter att koppla in speciella programvaror som tillför extra värde. Därför finns det I MONTIOR G5 ett API som kunden eller en partner kan nyttja för att läsa och skriva data. 
Du nämner prediktiva analyser. Där finns det ju en hel del färdiga saker i ett ERP system som MONITOR, ett litet exempel men ack så värdefullt verktyg är att se framtida leveranssäkerhet. 

 

Upplever ni att kunderna efterfrågar helhetslösningar med ett system eller går marknaden mer mot ”Best of Breed lösningar”?

Morgan:Vårt koncept är helhetslösning vilket varit en strategi och ett framgångskoncept.

 

Hur möter ni en eventuell större efterfrågan på Best Of Breed?

Morgan:Vi möter inte den så ofta. Däremot så kan det finnas speciella verktyg som en del vill kunna använda och där nyttjar vi som jag sa förut ett API som vi utvecklat för ändamålet.

 

Vad står överst på listan när det gäller framtida vidareutveckling av produkter och tjänster?

Morgan:Det känns som att ett svar på den frågan avslöjar lite för mycket av våra affärshemligheter så jag väljer att avstå att svara här.

 

Vad är din bild över var Monitor står företagsmässigt om 5 år?

Morgan:Bolaget kan ha nått en nära dubblerad omsättning med organisk tillväxt.

 

Vi kan väl inte avsluta intervjun utan att ha berört frågan om er bonusmodell. Kommer den att leva vidare i sin ursprungliga utformning eller kommer den att göras om? Vill du säga något om dess styrkor och eventuella svagheter?

Morgan:Bonusmodellen har nyligen förlängts med 8 år. Den har fått en viss justering men i grunden är konceptet detsamma.

Tack Morgan för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Det verkar som ni ser framtiden an med tillförsikt och vi ser med spänning fram mot svaren på några av de mer framåtriktade frågorna som du så klart duckade lite för då det ju rör företagshemligheter.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.