ERP

Intervju med Jörgen Aronsson, VD Implema

Jörgen har lång erfarenhet av affärssystemsbranschen och gjorde sina första år inom branschen hos SAP under perioden 1995 till 1998. 1998 var också året då Implema grundades av bl.a. Jörgen. VD-rollen tog Jörgen över år 2004 och har haft den sedan dess.

Jörgen berättar att han som konsult på SAP fick se många olika projekt, både i själva införandet och sedan efter införandet. Han var överraskad över hur ineffektiva projekten var. Jag var inte ensam, utan samma tankar hade tre andra konsultkollegor på SAP. Det blev affärsidén till Implema – kostnadseffektiva implementeringsprojekt av ERP på tid och budget – och alltid med målet att ha en nöjd kund.

SAP har varit med Implema från dag 1 och sedan 2001 har man också varit återförsäljare och har genom årens lopp oftast blivit utsedda till årets partner av SAP.

I syfte att hålla en stabil tillväxt valde Implema för ca 10 år sedan att bredda sin portfölj med fler ERP produkter. För två av dessa valde man senare att stoppa satsningarna. I båda fallen berodde det på att det inte fanns någon mogen partnermodell. Sedan 2015 valde Implema att börja jobba med Microsoft Dynamics 365 vilket blivit en stor framgång.

 


Vi klarar av Coronafrågan redan nu i inledningen så är det gjort. Hur har krisen påverkat er på Implema? Stoppas pågående projekt? Skjuts nya på framtiden? Behöver ni permittera personal? Kort och gott. Vad händer och hur påverkas ni kort- och långsiktigt?

Jörgen:Hittills har vi sett en liten påverkan. Inga stora projekt som har avbrutits, och det är fortsatt bra tryck i pågående säljaktiviteter. Jag tror detta berodde på att vi hade en kundportfölj i branscher som inte var de mest drabbade, som t ex Pharma och Food. Och vi har inte någon stor andel resurskonsulting på de stora företagen.

Vi bedömer att läget för Q2 ser fortsatt bra ut, dock är det omöjligt att sia om framtiden. Vi har dock valt att våga se möjligheter trots den stora osäkerheten. Det finns en stor ”teknikskuld ” med många affärssystem som är 20 år + och till och med äldre, som nu behöver bytas ut till nya moderna plattformar för att kunna stötta kunderna i sin digitalisering. Det går snabbt där ute nu, kunderna har inte ”råd ” att vänta, då riskerar de bli omsprungna. Detta har gjort att vi valt att fortsatta med rekrytering och startar också vårt största traineeprogram någonsin i Juni. Handlar om att möta den kanske största utmaningen i vår bransch, nämligen att ”on-boarda” nästa generations affärsystemkonsulter!

Dessutom har vi vana av att jobba på distans och har sedan länge väl fungerande teknik för online möten.

 

En uppdatering av ert nuvarande leveranserbjudande. Vad består det av nu? Vilka system och tjänster tillhandahåller ni och vad är fokus de närmaste åren?

Jörgen:Inom ERP tillhandahåller vi två produkter: SAP S/4HANA och Microsoft Dynamics365.

Vi har starka erbjudande inom Analytics med SAP Analytics och Microsoft Power BI.

Vi har en stor efterfrågan inom Customer Experience, både på SAP C/4HANA och vi har nyligen också börjat bygga kapacitet inom Dynamics365 for Sales.

Ett annat område som växer snabbt är vårt affärsområde inom Integration. Där kan vi erbjuda tjänstebaserade lösningar, där man betalar per månad och vi tar fullt ansvar för kopplingarna mellan olika system och aktörer.

Vi har ett starkt partnernätverk, som gör att vi kan hjälpa våra kunder antingen med egna experter eller våra partners experter med de utmaningar de har inom affärssystem, som vi ser som ett väldigt brett begrepp. Vi guidar våra kunder och säkerställer en framtidssäkrad helhet.

Vi har ett starkt Application Lifecycle Management koncept där vi bl a kan hjälpa kunderna med både löpande support och att kontinuerligt effektivisera sina processer och lyfta genom t ex att ta hand om alla de kontinuerliga uppdateringarna som kommer, för t ex Dynamics 365 kommer det 8 uppdateringar per år. På detta sätt är kunden alltid på den senaste versionen och får ett modernare system för varje dag. Precis som Teslabilen.

 

Hur ser er drömkund ut? D.v.s. vilket är ert kundfokusområde? Bransch, storlek, etc.

Jörgen:Bolag som har höga ambitioner, dvs som ser nyttan med att växa och hela tiden ligga i framkant i utvecklingen och som tänker långsiktigt och värdebaserat i sin styrning.

Oftast är det företag som är svenska och som har en omsättning över 200 MSEK. Industri, Handel och tjänsteföretag är vanligt förekommande kunder. Vi brinner extra mycket för familjeföretag.

Vi gillar Pharma och Life Science företag, där vi har hittat en ”pragmatisk” metod för validerad miljö som få konkurrenter kan matcha.

Viktigt för oss är också att de delar våra värderingar. Vår erfarenhet är att Implema Way, vårt mindset och motorn i vårt värdeskapande då fungerar som allra bäst.

 

Under många år gjorde ni er kända som bolaget som på ett effektivt sätt kunde implementera SAP. Vad är den drivande orsaken till att ni breddade ert produktsortiment? Kommer ni att ta in fler system i er tjänsteportfölj? Isf när i tiden kan det komma att ske?

Jörgen:Tillväxt är orsaken. Genom att ha två ERP affärssystem, blir vi mindre sårbara för att någon av dem inte lyckas eller orka hänga med i utvecklingen. Vårt mål är att hela tiden jobba med de ledande affärssystemen inom de branscher och kundsegment vi riktar oss mot. Just nu ser vi inte någon anledning av att ta in ytterligare, då vi har en stor efterfrågan inom både SAP och Microsoft. Med dessa två starka partners som också hela tiden driver utvecklingen framåt har vi en väldigt stark portfölj.

Vi har också insett att vi har byggt upp en unik kompetens, metodik och kultur med Implema Way som inte är kopplat till ett visst affärssystem utan handlar om att kunna få leverera affärsvärde till kunder på kort tid.

 

Vi på HerbertNathan & Co upplever att det har varit högtryck i branschen under ett antal år men att det senaste året, även innan Coronakrisen, har varit lite trögare. D.v.s. lite längre beslutstider och lite mer tvekande. Hur uppfattar ni efterfrågan och vad tror du om de närmast kommande åren?

Jörgen:Vi har snarare sett en ökad efterfrågan de senaste åren och har senaste året haft högre tryck än någonsin. Det gäller dels själva behovet av att byta sina affärssystemplattformar, som efterfrågan på att uppgradera till nya versioner. Både inom SAP och Dynamics skall det ske byte från tidigare och äldre system till nya SAP S/4HANA och D365. Vår bedömning är att mindre än 10% gjort sitt ”depåstopp” och bytt. Den andra starka efterfrågan är driven av den stora tekniska utvecklingen inom Machine Learning, RPA, A/I, där huvuddelen av våra kunder bara är i början av sina ”resor”.

Utöver detta är efterfrågan på beslutsstöd stark och stadigt ökande. Här ser vi att den nuvarande krisen är pådrivande. Kunderna har ett starkt behov av att ta kontroll med hjälp av rätt data och rätt beslutsstödsystem.

 

Hur ser ni på tillgången på konsulter som kan jobba med implementationer och utveckla era lösningar och tjänsteerbjudande? Min känsla är att det är många rutinerade konsulter som kom in i branschen omkring millennieskiftet, slutet 90-tal, som nu snart går i pension eller i vart fall drar ner på sin intensitet. Finns det en bra återväxt med folk som kan både business, process, och system?

Jörgen:Det är kanske vår bransch största utmaning. Vi valde redan 2004 att starta eget program för att säkra vår egna återväxt. Vi har de senaste åren ökat denna med stora traineekullar både 2018, 2019 och vi startar om några veckor det störta någonsin.

Vi har jobbat nära universitet och högskolor, framförallt Linköpings Universitet, för att få studenterna att ”få upp ” ögonen för affärssystem är något som är oerhört häftigt att jobba med och där det kommer finnas en stor efterfrågan i framtiden. Detta har nu givit utslag och vi hade ca 250 sökande i år. En annan viktig del i detta är att våra kunder är med och hjälper till att ta emot dem, vilket de gör på ett väldigt bra sätt. Flera av konsulterna brukar vara ”tingade” av våra kunder redan innan de startar.

 

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste 5 åren och i så fall hur?

Jörgen:Tyvärr inte så mycket när det gäller själva bytet och implementeringen av ett nytt ERP. Fortfarande tänker kunderna ”gammalmodigt” i sin approach. De tror de kan optimera allt och skall ha med ”allt” från dag 1. Det får till konsekvens att projekten blir långa och man riskerar att skruva sönder. Man tror också att genom ta lång tid så blir det bättre. Vår approach, som vi kallar ”Implema Way” är tvärtom. Vi tror på att sätta tydliga och avgränsade scope, sätta tighta tidplaner och styra nästan 100% på att hålla tiden. Det gör att man tvingas prioritera och bara göra det mest nödvändiga – det som gör mest effekt. Och sedan utvecklar man och växer i sitt nya system, med korta och snabba cykler.

Vi ser en ökad efterfrågan mot alltmer flexibla tjänstebaserade modeller (betala per användare och månad, lägg till och dra bort användare och funktioner, etc).

Vi upplever att molnet inneburit ett helt fantastiskt sätt att distribuera affärssystemets utveckling över tiden. Det har inneburit att produktbolagen kan hålla en hög takt i sin utveckling och vi har aldrig sett en sådan hög takt med nyutveckling från produktbolagen som vi ser nu. Detta ställer helt nya krav på sättet att jobba både för oss och våra kunder.

 

Vi på HerbertNathan & Co ser ju att bl.a. Microsofts satsningar på affärssystem är massiv och att man med sitt Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operation siktar in sig på Enterprise segmentet och då kanske först och främst den nedre delen av det, d.v.s. den del som väl ni också siktar på med era förhållandevis snabba implementationer med SAP. Hur ser du på denna konkurrens? Er satsning på D365 F&O blir väl då nästan konkurrerande med er SAP enhet, eller?

Jörgen:Vi ser inte detta som konkurrent utan som en naturlig utveckling, Genom att vi har ett brett erbjudande är det snarast så att kunden, när den väljer oss som partner kan vara trygg med att de får den lösning som passar dem bäst och att vi som jobbar med båda kan guida dem i detta val.

Vår unikhet ligger ju inte i produkterna. Det som gör Implema unikt är vårt sätt att implementera och ta hand om våra kunder. Detta gör att vi inte har några skarpa gränser internt, utan vårt ”Implema Way” koncept är gemensamt, vi delar på projektledare och flera konsulter jobbar med båda produkterna.

 

Med behov av fler konsulter (p.g.a. av den ökande funktionaliteten och därmed ökat behov av fler konsulter för att täcka in en hel process) även på D365-sidan i varje projekt så ökar ju behovet av storlek på partner. Hur ser du framför dig att konsolideringen av D365 F&O-partners kommer att bli? Äta eller ätas och vad är er strategi i sammanhanget?

Jörgen:Vi har valt hittills att växa organiskt och det är vår plan även framåt.

 

Många kunder visar stort intresse för s.k. molnlösningar idag. Känner du dig trygg i att köra D365 F&O i molnet och att kunder kan lita på svarstider mm? Samma gäller ju för SAP. Vad är din reflektion om deras kapacitet i molnet?

Jörgen:Våra erfarenheter av D365 i molnet, där vi har gjort flera implementationer, är goda och vi har förvånansvärt små utmaningar. Flera kunder har varit i drift över ett år med goda resultat.

Både SAP och Microsoft tillhör de största spelarna på marknaden, så jag känner mig trygg med att de kommer att kunna hantera detta. Konsekvensen om de inte lyckas är så stora att det kommer tvinga dem att hantera detta.

 

Vad är dina tankar om att Microsoft säger att nu är det uppgradering varje halvår och det är upp till kunder och partners att se till att lösningen klarar den uppgraderade versionen.

Jörgen:Fundamentalt i vårt ”Implema way” har alltid varit att nästan maniskt styra våra kunder mot standard. Denna approach underlättar för att de nu kan ta emot uppgraderingarna kontinuerligt. Det kommer ställa krav på nya metoder, automatiserade tester, och framförallt att vi ligger i framkant med att hjälpa våra kunder aktivera och utnyttja alla nya funktionaliteter som kommer.

Vi har redan ett sådant erbjudande till våra kunder och flera av våra kunder har köpt detta, som gör att allt detta ingår i en fast månadskostnad.

 

Vad är er och SAP’s syn på motsvarande frågeställning?

Jörgen:Vår syn och tankar på arbetssätt och erbjudande är detsamma för SAP som Microsoft.

 

Vi upplever att det ofta är en diskussion om hur automatiserade uppgraderingar kan bli med molnlösningar, extension teknik för anpassningar och integrationer? Är det single eller multi tenant som är möjligt?
Vad är er syn på detta? Fungerar det med Multi Tenant hos större företag eller är det så att det blir lösningar som påminner om On prem fast de är i molnet. D.v.s. det blir en ”Egen tenant” som är svaret om man är ett större företag med verksamhet i många länder med många 3:e parts system?

Jörgen:Det viktiga är inte om det är Single- eller Multi-tenant. Vad som spelar roll för kunderna är att slippa uppgraderingsprojekt, dvs att man kontinuerligt och på ett enkelt sätt kan uppdatera sina affärslösningar i molnet. Samt att det finns flexibla tjänstemodeller kopplade till detta. Och det finns redan idag för både singel och multi-tennant och för de lösningar vi jobbar med.  Vi kommer att inom en överskådlig tid se molnlösningar i olika varianter, och där man case-by-case får titta vad som passar bäst.

 

Vad skulle du säga är Implemas styrka jämfört era konkurrenter?

– På Microsoft-sidan:

Jörgen:Vår unikitet ligger i sättet att implementera, det vi kallar ”Implema Way”. Vi kan idag oftast erbjuda en implementationstid som är hälften av våra konkurrenter och det brukar också återspegla sig i priset. Men det som är viktigast är vårt fokus på att säkra att kunderna är nöjda och är stolta över både sättet vi genomför projekten och effekterna de får av sitt nya affärssystem.

– På SAP-sidan:

Jörgen:Samma, se ovan svar på Microsoft

 

Finns det några områden där du ser att ni inte är lika starka och skulle vilja spetsa till ert totala erbjudande lite mera?

Jörgen:Vi håller på att öka vår kapacitet inom Customer Experience området, det är ett område där vi kan och vill bli starkare. Generellt har vi etablerat ett starkt partnernätverk som gör att vi idag kan erbjuda både en bredd och spets.

 

I nästan varje upphandling diskuteras möjligheten till Automatisering av administrativa processer via Robotisering med stöd av AI, prediktiva analyser mm. SAP och Microsoft har dessa ambitioner också, det vet vi, men hur skall ni som partner hinna med i deras utvecklingstakt?

Jörgen:Vi har bl.a. etablerat ett eget Implema Inspire Labs för detta. Det har som syfte att vara en drivbänk för att snabbare gro/testa alla nya tekniker som kommer. Det kommer att vara en plats där vi bjuder in såväl våra egna medarbetare som våra kunder och våra partners.

 

Upplever ni att kunderna efterfrågar helhetslösningar med ett system eller går marknaden mer mot ”Best of Breed-lösningar”?

Jörgen:Vi ser en trend mot att man väljer en stark ERP plattform som man kompletterar med nischade ”best of breed”-lösningar antingen från samma leverantör, men det kan lika väl vara från en annan.

 

Om det går mot mer Best of Breed – hur möter ni ihop med SAP & Microsoft en sådan efterfrågan?

Jörgen:Vi har ett aktivt nätverk av partnerlösningar inom de områden där vi ser att det finns behov av kompletteringar och som vi guidar kunden inom.

 

Vad står överst på listan när det gäller framtida vidareutveckling av produkter och tjänster?

Jörgen:Att paketera hela ERP systemet ”all-inclusive” , dvs både licensen och projektet, och erbjuda detta till en fast månadskostnad. Något ingen har vågat att göra inom ERP.

 

Vad är din bild över var Implema står företagsmässigt om 5 år?

Jörgen:Vi bidrar till att säkra ett hållbart svenskt näringsliv som är i världsklass genom intelligent digitalisering. Vi är fortsatt den ledande partnern med att erbjuda den snabbaste och tryggaste vägen till ett nytt affärssystem.

Vi är den mest attraktiva arbetsplatsen för affärssystemkonsulter inom SAP och Microsoft Dýnamics.

Vi omsätter en halv miljard SEK.

 

Är det något annat du skulle vilja få framfört i denna intervju som vi inte berört tidigare?

Jörgen:Att hållbara och snabba projekt med få eller inga anpassningar är en förutsättning för affärssystem i molnet. Det är en del av att vara framtidssäkrad. Och det har varit och är huvudprincipen i Implema Way , och vi känner att detta är mera aktuellt än någonsin.

 

Tack Jörgen för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Det verkar som ni ser framtiden an med tillförsikt och vi ser med spänning fram mot Implemas fortsatta tillväxt och som pådrivare av ”snabba implementationer” på affärssystemsmarknaden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.