HerbertNathan & Co berättar kort om affärssystemet Epicor ERP, bland annat dess funktionalitet, leverantör med partners och var systemet positionerar sig på den Svenska marknaden för affärssystem.