Kan man tävla om Årets HR-systemprojekt?

Juryn för Årets HR-systemprojekt har nyligen utvärderat de nominerade bidragen till Årets HR-systemprojekt. När jag satt och fyllde i utvärderingsmallen måste jag erkänna att jag tänkte ”vem har hittat på den här tävlingen och kan man verkligen tävla i HR-systemprojekt?”. I samband med Melodifestivalen kommer det ju med jämna mellanrum upp en diskussion om det verkligen går att tävla i musik och på något sätt avgöra om ett musikstycke är bättre än ett annat. I slutändan handlar det ju till stor del om utvärderarens tycke och smak. På samma sätt funderade jag över om det verkligen gick att avgöra vilket av de nominerade bidragen till Årets HR-systemprojekt som var bättre än de övriga. En aspekt som bidrog till mina tvivel var att alla bidrag helt enkelt var bra, och för att kunna utse en vinnare så skulle jag också behöva utse två förlorare.

Bidraget från Sigma/CatalystOne som både kunde redovisa stora konkreta tidsvinster och en verksamhet som är så nöjda att de tjatar om att få använda mer av lösningen. Bidraget från Sabis/Sympa med den tydliga (och uppfyllda) målbilden kring vad som skulle uppnås och en så hög glädje och energinivå hos både kund och leverantör att man önskade att man själv fått vara en del av det projektet och slutligen bidraget från Intrum/Workday med utmaningen att implementera ett gemensamt HR-system för en sammanslagning av två stora internationell organisationer med olika kultur och arbetssätt där gemensam masterdata och gemensamma arbetssätt har gett positiva förbättringar som mäts i miljontals Euro. Men vad avgör vilket av dessa bidrag som är bäst?

Vi i juryn har naturligtvis en utvärderingsmodell till vår hjälp där vi tittar på kriterier inom upphandling, projektgenomförande och projektets resultat. Det finns skillnader i approach mellan bidragen t.ex. att Sabis under upphandlingen utvärderade ett tio-tal system men med ett tydligt fokus på användarvänlighet för slutanvändarna medan Intrum utvärderade tre alternativ men med lite fler och bredare utvärderingskriterier. Under projektgenomförandet har alla bidragen betonat det goda samarbetet mellan kund och leverantör och alla bidrag har också pekat på att de haft en tydlig målbild för vad som skulle uppnås i projektet. Det är också tydligt att alla bidragen haft en bra planering och projektmodell som följts även om den av nödvändighet varit lite striktare och mer omfattande för de större bolagen Sigma och Intrum än för det något mindre bolaget Sabis. Resultatuppföljningen är det område där det förefaller skilja mest mellan de olika bidragen. Alla bidrag har satt upp mål med projekten och följt upp hur man uppnått dessa men typen av mål har skiljts sig mellan projekten. Sabis hade satt upp kvalitativa mål med fokus på användarvänlighet och positivt mottagande av systemet i verksamheten medan Sigma fokuserat på effektivitetsförbättringar och följt upp dessa genom tidmätningar i verksamheten och slutligen Intrum med mer fokus på reella och konkreta besparingar i Euro.

Men vilket bidrag ska då utses till vinnare?

Det klyschiga svaret är naturligtvis att alla bidragen är vinnare eftersom de visat att de lyckats uppnå sina mål med införandet av ett nytt HR-system. Dessutom kan deras lycka hjälpa er att också bli en vinnare med ert HR-systemprojekt för ett av de övergripande syftena med tävlingen Årets HR-systemprojekt är att sprida kunskap om viktiga faktorer för att lyckas med HR-systemprojekt. För att sammanfatta lärdomarna från årets projekt lånar jag de punkter som Sabis hade satt upp som nyckelerfarenheter för att de lyckats med sitt projekt:

 • Sätt ihop ett starkt team tidigt.
 • Ta dig an projektet stegvis.
 • Avsätt tid och resurser innan, under och framförallt efter projektet.
 • Skapa en öppen dialog och högt i tak med din systemleverantör.

Dessa fyra punkter sammanfattar mycket av vår erfarenhet kring framgångsrika projekt och är ofta återkommande punkter hos finalisterna i Årets HR-systemprojekt.

Kan man då tävla i Årets HR-systemprojekt?

Vi inom HerbertNathan & Co har i alla fall satt upp en tävling och juryn har lagt sina röster och lyckats komma fram till ett resultat. Tyvärr kan jag inte avslöja resultatet här och nu utan vinnaren kommer att presenteras på vår webbsända prisutdelning kl. 11:00 den 24 november. Välkommen då för att själv avgöra om man kan tävla i Årets HR-systemprojekt och om rätt bidrag vann!

Läs mer om prisutdelningen

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.