Vad gör vi när Affärssystemet blir en Elbil?

Branschen för Affärssystem befinner sig vid en sk ”tipping point” när det gäller övergången från manuellt administrerade och uppdaterade Affärssystem till autonoma självkörande Affärssystem. På detta sätt kan man se likheter med bilen som är på väg att lämna det fossila och övergången till elbilar.

Vid en första betraktelse handlar övergången från fossilt fordon till elbil enbart om att byta ut en form av drivmedel mot en annan form av drivmedel. Och med följden att motorn och mekaniken byts ut mot något nytt även om bilen fortfarande ”rullar” och ser ut som förr. Och utifrån detta perspektiv innebär övergången till el egentligen ganska lite för bilägaren och föraren.

Om vi dock följer trenden i utvecklingen så står vi inför att bilarna förutom att drivas på el även ska bli självkörande. Det har egentligen inget direkt samband med att bilen drivs med el men det följer med den tekniska utvecklingen som pågår parallellt där vi tillför väsentligen mycket mer mjukvara i bilen. Och även om det råder olika uppfattningar om när i tiden det kommer bli både möjligt och tillåtet att åka runt med en självkörande bil råder det knappast någon oenighet om att vi är på väg emot detta.

Frågan till bilägaren blir om denne vågar att överlämna körningen helt till bilen själv? När all teknik är på plats och det finns förutsättningar för bilen med sin avancerade mjukvara att kunna tolka allt som sker runt bilen och förutse vad som sker framåt kommer vi ändå att våga lita på att släppa ratten?

Samma fråga kan vi ställa till alla företag och organisationer som använder sina Affärssystem. Vi är i en hög hastighet på väg in i en tid där Affärssystemet kommer förstå och tolka väsentligen mer än tidigare och där Affärssystemet därmed kan både ge förslag till åtgärder framåt och dessutom utföra dessa åtgärder utan att användaren behöver vara inblandad.

 

Hög tid att planera för det självkörande affärssystemet

Begreppet ”Machine Learning” kan sammanfatta mycket av det som pågår i forskning och utveckling när det gäller Affärssystem. De stora och globala leverantörerna SAP, Oracle, Microsoft och Infor investerar idag enorma summor på att ge Affärssystemet instrument för att tolka och lagra händelser och baserat på detta kunna förutse och agera inför liknande händelser framåt.

Under överskådlig tid kommer sannolikt användaren fortfarande att behövas för att ”korrigera” när systemet gör ett felaktigt antagande av den enkla anledningen att ”allt” går inte att förutse. Och detsamma gäller den självkörande bilen, det kommer givetvis uppstå situationer där det trots tekniken kommer att ”gå fel”. Men frågan är om det hindrar eller stoppar utvecklingen mot självkörande bilar? Knappast. Vi kommer att införa självkörande bilar ändå, kanske med vissa restriktioner.

Samma tänk borde även gälla våra Affärssystem. Förr eller senare bör vi ”våga” släppa kontrollen till Affärssystemet som har kontroll över ofantliga datamängder och därmed vet mer än vad vi egentligen förstår. Skillnaden mellan bilen och Affärssystem är dock att det inte är ”livet som är insatsen” utan att det för företaget handlar om affärshändelser som kan gå fel. Även detta kan skapa väsentliga problem men risken bör kunna minimeras i takt med att användaren ”lär” systemet hur den ska tolka sin data.

En intressant och viktig aspekt med Machine Learning är att det som fenomen radikalt kommer att förändra villkoren för hur företag konkurrerar. Två företag som använder samma Affärssystem och med samma mjukvara för Machine Learning kommer ändå att utvecklas helt olika då systemet anpassar sig till det unika företagets sätt att styra, planera och leda. Och det kommer att bli svårt om inte omöjligt för ett företag att kopiera hur konkurrenten arbetar och utvecklas då stor del av intelligensen kommer att finnas i den ”svarta lådan” som är omöjlig för en konkurrent att nå eller förstå.

Vi är inte riktigt där ännu med våra Affärssystem och verktygen för Machine Learning. Men det ligger precis bakom hörnet och den som vill dra nytta av möjligheterna bör redan nu planera för att detta är något som kommer och som dessutom kommer att få stor påverkan på företagets framtid.

 

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.