Intervju med Vincent Belliveau, Chief International Officer på Cornerstone

HerbertNathan & Co har intervjuat Vincent Belliveau, Chief International Officer för Cornerstone OnDemand. Han berättade bl.a. om lanseringen av Cornerstone Xplor, som enligt Cornerstone är den första plattformen som för samman alla delar i en medarbetares utveckling, tillväxt och karriär på en och samma plats.

Vincent pratade även om vad han anser driver utvecklingen på systemmarknaden för Learning och vad som är framgångsfaktorer när man vill åstadkomma en lärande organisation.


Berätta lite om din bakgrunden och hur länge du har haft din nuvarande roll.

– Jag började på Cornerstone 2007 för att bygga upp verksamheten i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) från scratch. Idag har vi årliga intäkter på mer än 250 miljoner dollar inom EMEA. Globalt har vi mer än 6.000 kunder, i alla storlekar och vi når över 75 miljoner användare.

I min nuvarande roll, som jag började i år, har mitt uppdrag utökats till att även omfatta Asien och Stillahavsregionen samt Japan. Jag är ansvarig för all verksamhet i EMEA och APJ, från försäljning och kundframgång till marknadsföring och tjänster, med målsättningen att stödja fortsatt tillväxt på våra internationella marknader. Mitt fokus är att serva våra kund-communities i dessa regioner genom att erbjuda global effektivitet och lokal relevans. Det gör vi med omfattande service och innovativa produkter som på ett meningsfullt sätt  ger bäst effekt i deras organisationer.

Innan jag började på Cornerstone var jag ansvarig i nordöstra Europa för Master Data Management och informationsintegration på IBM, där jag integrerade och ökade tillväxten i ett antal viktiga IBM-förvärv. Jag var även försäljningsdirektör inom EMEA på Trigo, där jag ökade antalet kunder och utvecklade viktiga säljstrategier. Jag inledde min karriär på McKinsey & Company, där jag utvecklade min kompetens inom management consulting och affärsanalys, efter avslutad utbildning inom ekonomi och business på McGill University.

 

Berätta kort om er som bolag, tex när ni grundades, antal anställda, var ni finns lokaliserade, osv.

– Cornerstone grundades 1999 av Adam Miller och var då ett väldigt litet företag. Allt började med en enkel (men utmanande) idé att göra det enklare att få tillgång till utbildning globalt, genom nätbaserat lärande. Adam var fast besluten att hjälpa människor förverkliga sin fulla potential och han var övertygad om att människor kan åstadkomma vad som helst, om de bara får rätt utveckling och möjligheter att växa.

Idag, mer än 20 år senare, hjälper Cornerstone tusentals organisationer rekrytera, utveckla och hantera sin personal för att öka engagemang och få medarbetare att växa. Vi finns i hela världen; i Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsregionen och i USA, där vi har vårt huvudkontor i Santa Monica. Och vi har fortfarande samma värderingar och målsättning – på Cornerstone handlar allt om att hjälpa människor växa och bli extraordinära.

 

Berätta kort om era produkter, dess övergripande funktionalitet samt er målgrupp.

– Cornerstone driver en modern framtidsredo arbetsstyrka med anpassningsbar HR-programvara utvecklad för att föra samman personer, teams, teknologi och affärer och inspirera en arbetsmiljö präglad av tillväxt, agilitet och framgång för alla. Vårt AI-drivna system som är framtidsfokuserat på kompetenser och färdigheter är utvecklat för en modern arbetsstyrka. Vi hjälper organisationer modernisera sin upplevelse inom lärande och utveckling. Vi levererar det mest relevanta innehållet till dem oavsett var det finns. Vi hjälper dem öka tempot i verksamhetens talang och karriärrörlighet och etablerar kompetens som det gemensamma språket för ökad tillväxt och framgång i hela deras verksamhet.

Vår anpassningsbara HR- lösning (Adaptive human Capital Management) använder AI för att förstärka resurserna, processerna och funktionaliteten inom HCM. Den sammankopplade personanpassningen ger mer detaljerade insikter om medarbetarna och gör att organisationerna kan upptäcka gömda resurser och sätt att öka produktivitet och kompetensbyggande. Med Cornerstone Skills Graph, en AI-driven kompetensmotor som är integrerad i hela vår produktportfölj, kan organisationer analysera, förbättra och distribuera om personalens kompetens. Teknologin ger företag den flexibilitet som krävs för att snabbt kunna svänga om och utveckla nya kompetenser för framtiden samtidigt som det hjälper medarbetare identifiera egna utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.

Våra kunder finns över hela världen och omfattar organisationer i alla storlekar och inom alla branscher. Vi jobbar med hundratals av världens största koncerner som till exempel Deutsche Post DHL och Western Union, tusentals mindre företag och även med myndigheter och annan statlig verksamhet, hälso- och sjukvårdsorganisationer, välgörenhetsorganisationer och skolor. Norden är en viktigt marknad för Cornerstone och vi har ett stort antal kunder här inom många branscher och i olika storlekar.

 

Vilka skulle du säga är de främsta styrkorna med ert erbjudande, både som produkt och leverantör av systemet?

– Vi har hela tiden behållit våra rötter, en övertygelse om att lärande och utveckling är kittet som håller samman de olika HR-processerna (Human Resources), medarbetarna och affärsverksamheten. Vi har kunnat bygga vidare på den grundtanken och koppla utveckling till hur man hittar talanger, hanterar karriärer, ökar intern rörlighet, hanterar kärnprocesser inom HR och mycket mer. Komplexitet är en stor utmaning för många organisationer och en av våra styrkor är att vi gömmer komplexiteten (arbetsprocesser, organisationsstrukturer, tillstånd etc.) och erbjuder en väldigt personanpassad, intuitiv och engagerande upplevelse för varje medarbetare, samtidigt som vi optimerar användningen för organisationen.

Vårt fokus ligger på medarbetarens upplevelse, framförallt vad gäller kompetensbaserat lärande och talanghantering, vilket gör oss annorlunda än andra leverantörer i branschen. Vårt mycket kompetenta FoU-team hjälper oss hela tiden vidareutveckla våra produkter och driver på hela HR-techbranschen. Det gäller särskilt initiativ inom kompetenstransformation och användningen av AI-applikationer för ökad insikt och effektivitet, kursinnehåll  för ökat engagemang och personanpassning. Cornerstone uppmärksammades nyligen av Lighthouse Research and Advisory HR Tech Awards som utnämnde Cornerstone Skills Graph till den bästa utvecklingen inom praktiskt användning av AI.

Vi är också superfokuserade på att kundupplevelsen ska vara optimal hela vägen.

 

Hur skulle du beskriva marknadens efterfrågan på Cornerstones lösningar, både från existerande och nya kunder?

– Den hela tiden snabbare förändringstakten kombinerat med en gradvis övergång till hybridlösningar på jobbet, gör att vi ser nya och andra utmaningar än i början av pandemin. Den här nya världen kräver ett samlat system för arbete och HR-ramverk som kopplar samman medarbetare med individuella möjligheter att växa som också ligger i linje med behoven för organisationens framgång. För att inte tala om de konstanta kraven på organisationer att vara agila, förändringståliga  och ha förmågan att framtidssäkra sin verksamhet genom att stärka och förbereda personalen. Det leder till att efterfrågan ökar för hela vår produktportfölj oavsett om det handlar om Learning Management, Karriär och Talent Management, Human Capital Management eller Talent Acquisition.

I Norden ser vi stor efterfrågan på vår Cornerstone HR-lösning, en branschledande datalösning för global arbetskraft, som driver personalens performance, lärande och kompetensutveckling oavsett var de befinner sig. Tack vare kopplingen till Cornerstones ledande talent management-lösningar, inklusive performance management och successionsplanering, kan medarbetare identifiera och utveckla kompetenser som hjälper dem vidare i karriären.

I Cornerstone HR finns bland annat en motor för arbetsflöden (WorkFlow Engine) med förbyggda logik-drivna arbetsflöden, som stöder ett stort antal processer. Den sparar mycket tid för HR-ledare när det handlar om att fylla i formulär och få godkänt för standardprocesser.

Med Cornerstone HR kan organisationer hantera och skydda personaldata och presentera den i en samlad vy. Vi stöder dessutom våra kunders arbete med specifika GDPR-krav (General Data Protection Regulation) kring radering av data, anonymisering av data, ansvarsskyldighet och minimering av data.

Under de senaste två åren har dessutom efterfrågan på kursinnehåll mer än dubblerats. Bakgrunden är att organisationer nu aktivt letar efter innehåll för att uppgradera kompetens eller omskola medarbetare. Medarbetare ber själva om lärande de kan nå direkt i arbetsflödet, ett krav som kommer att fortsätta öka och som är ett stort skifte för branschen. Det gör att förutom våra investeringar på programvara, satsar vi också mycket på vårt kursinnehåll.

 

Upplever du att marknaden för Learning Management systems har förändrats de senaste 5 åren, och i så fall hur?  

– Den har förändrats, och inte bara de senaste fem åren, utan på ett dramatiskt sätt de senaste 18 månaderna. Pandemin har accelererat den digitala revolutionen, transformerat företag och branscher och det råder ingen tvekan om att det har haft stora konsekvenser för Learning Management Systems-marknaden.

Vad organisationer nu behöver och vad de letar efter vad gäller LMS (Learning Management System) har förändrats fundamentalt. Det handlar inte längre bara om att kunna centralisera, dela och spåra lärande och träning (även om det fortfarande är mycket viktigt), utan kraven går mycket längre. Hela LMS-marknaden har tvingats till anpassning som ett resultat av förändringarna på marknaden. Lärande och utveckling är inte något organisationer och medarbetare bara gör då och då, utan en integrerad och avgörande del för att uppmuntra och underlätta tillväxt och innovation, både för individen och organisationen.

 

Vad tror du krävs av LMS-leverantörer för att vara relevanta aktörer inom Learning Technologies de närmaste åren?

– I och med att den digitala transformationen accelererar går även företagsförändringarna allt snabbare. Den LMS-leverantör som vill fortsätta vara relevant de kommande åren, måste därför kunna hjälpa till med att hålla personalens kompetens uppdaterad i takt med hela tiden snabba svängningar i företagets behov och nya affärsmodeller. Personalens förmåga och kapacitet måste matcha organisationens ambitioner.

Förutom att verkligen göra det möjligt för organisationer att hantera storskaligt lärande  måste ett LMS nu på ett effektivt sätt erbjuda medarbetare vidareutveckling och omskolning till medarbetare, självstyrt lärande och utveckling och personanpassade individuella karriärvägar, och åtgärderna måste även överensstämma med organisationens strategi och övergripande mål. Ett framtidsorienterat LMS-system bör erbjuda sömlösa och sammanhängande upplevelser, vara kompetensledd och dra nytta av möjligheterna med AI för att på ett effektivt sätt driva ett modernt sätt att arbeta.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkten?

– På Cornerstone utvecklar och innoverar vi konstant. Vi anser att ett nytt “system för arbete” bör designas så att det möter de transformativa krav som ställs av en modern arbetsstyrka. Det handlar om att ge organisationer sätt att hantera och utveckla sin personal genom att ta bort komplexitet vad gäller talanger och teknologisilos.

I linje med den visionen har årets stora lansering varit Cornerstone Xplor, en holistisk utvecklingsupplevelse med en totalt integrerad och extremt personanpassad upplevelse för kompetensutveckling, tillväxt och karriär för varje enskild medarbetare. Systemet underbyggs och drivs av Cornerstones omfattande kunskap och erfarenhet inom kompetensutveckling och talanghantering, vår innovativa Cornerstone Skills Graph, fräscht och automatiskt sammanställt och levererat kursinnehåll och självlärande AI. Upplevelsen i Cornerstone Xplor gör att moderna talangledare kan möta medarbetarna där de befinner sig, med en mycket individualiserad och helt sammankopplad upplevelse av utveckling, och det kan genomföras  i stor skala.

Cornerstone Xplor skiljer sig från traditionella lärandeplattformar, Learning Experience Platforms (LXP) och andra liknande applikationer, utvecklade för att leverera olika delar av en medarbetares utveckling och karriär i separata applikationer. Cornerstone Xplor är den första plattformen som sammanför alla delar av en medarbetares utveckling och karriär på en och samma plats. Det gör vi genom att utnyttja det som är kärnan i vår verksamhet; djup kunskap och funktionalitet inom talent management, arbetsflöden samt AI-data och intelligens.

Som jag sagt tidigare investerar vi också mycket i vårt erbjudande av kursinnehåll, både vad gäller våra erbjudanden Cornerstone Content Anytime och Cornerstone Originals – även det ett viktigt innovationsområde för oss.

 

Vilket råd ger du till de som vill lyckas med att erbjuda engagerande lärande till sina medarbetare?

– Lärande måste ske där medarbetarna finns, det ska vara enkelt att nå lärande i det ögonblick de behöver det, direkt i sitt arbetsflöde. Organisationer måste erbjuda kort och slagkraftigt innehåll, som är attraktivt, intressant och lätt att ta till sig. Viktigast av allt är att allt lärande och all träning måste vara extremt personanpassat.

Organisationer som vill engagera sina medarbetare med lärande och inspirera dem att bli framgångsrika måste förstå sin personal, se deras unika förmågor, vad som driver och intresserar dem och presentera individuella skräddarsydda karriärvägar för dem. De måste dessutom erbjuda relevant lärande och utveckling så att de kan bygga upp den nödvändiga kompetens som behövs för att ta sig dit de vill och som dessutom driver organisationens övergripande framgång.

  

Berätta gärna om ett lyckat samarbete med kunden där ni tillsammans bidrog till att digitalisera och effektivisera kundens sätt att leverera utbildning och lärande i sin organisation.

– Cornerstone har arbetat med många organisationer över hela Norden för att  stödja digital transformation och skapa kulturer präglade av lärande och utveckling samt stark hantering av talanger och humankapital. I arbetet med dessa organisationer, där fokus legat på självstyrt lärande och tydligare utveckling av personalen, har Cornerstone varit avgörande för att skapa miljöer där personalen känner sig verkligt uppskattade och där de kan förverkliga sin potential och därmed direkt påverka verksamhetens framgång.

Ett exempel är en av våra svenska kunder, en global koncern inom vitvaror och hushållsutrustning som grundades för mer än 100 år sedan. De har totalt transformerat sitt digitala lärande, både vad gäller upplevelse och kultur, genom att hela tiden utveckla ett engagerande och omfattande kursinnehåll. Idag skapar företaget imponerande kampanjer kring innehåll för att inspirera en miljö där medarbetare känner sig värderade och sammankopplade.

Om vi ser framåt är kunden väldigt intresserad av att använda mer “gamification”, som att dela ut märken (badges) och poäng för att ytterligare driva på medarbetarengagemang. Genom att fokusera på detaljer som förstärker de större strategiska målen har företaget utvecklat kursinnehåll med en egen distinkt stil, som på ett mycket framgångsrikt bidrar till alla aspekter av deras verksamhet.

 

Tack Vincent för att du tog dig tid att svara på våra frågor! Vi på HerbertNathan & Co kommer med spänning följa marknadens mottagande av Cornerstone Xplor.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.