Teknologier inom lärande – ett hett investeringsområde

Den rådande pandemin har varit en trigger till att företag i hela världen börjat inse värdet av att leverera intern utbildning via digitala lösningar.  Behovet av internutbildning har inte minskat under pandemin, utan tvärtom, vuxit sig till en nyckelfråga för att leda företagen ur krisen. Detta tillsammans med kunders ökade förståelse för värdet av att ha kunskap om sina anställdas kompetenser och behovet av att tillgängliggöra utbildning oavsett tidszoner och ”on demand”, har lett till en kraftig efterfrågan av lärplattformar. Investerarna, i sin tur, söker alltid efter nästa investering med största potential och just nu är lärande och HR exceptionellt heta.

Vi har under sommaren kunnat notera att investeringar ökar inom systemmarknaden för HR, men nu tar även investeringar inom lärande-teknologi fart, både på global, europeisk och nordisk nivå. Nedan tar jag upp ett antal exempel på kända systemleverantörer på den svenska marknaden som investeringsbolag har satsat på.

Den största affären handlar om Cornerstone OnDemand, världens ledande systemleverantör inom lärande, som har nyligen blivit uppköpt av Clearlake Capital Group. Affären har ett totalt värde av ca 5.2 miljarder dollar. Det är en ofantligt stor investering och följer efter att Cornerstone OnDemand köpte Saba våren 2020. I och med affären kommer man att dra sig tillbaka från börsen och bli ett helt privatägt bolag, vilket innebär en minskad insyn från marknaden överbolagets affärer.

Talentsoft, som är en ledande europeisk systemleverantör inom lärande, har i sin tur blivit uppköpta av Cegid. Båda företagen har sitt ursprung i Frankrike och genom uppköpet har man för avsikt att bilda en ny gigant på systemmarknaden inom Saas-lösningar i Europa som täcker affärsprocesser inom Ekonomi, Lön, HR och Lärande.

På den nordiska marknaden har investmentbolaget Viking Venture förvärvat både Grade och Workbuster i syfte att bli en nordiskt ledande systemleverantör inom HR. Grade är en svensk systemleverantör inom lärande och Workbuster är en svensk systemleverantör inom talanghantering.

Varför sker dessa investeringar?  Som analytiker på HerbertNathan & Co, med uppgift att följa trender på marknaden ser jag följande drivkrafter till investerarnas intresse:

 


1.     Det huvudsakliga svaret är tillväxt

Marknaden för teknologi inom HR och lärande har sedan en tid tillbaka haft investeringsbolagens ögon på sig då denna marknad generellt har haft god tillväxt och goda vinstmarginaler. Men i och med Covid-19 pandemin har också resten av världens företag riktat ett stort intresse mot den här typen av frågor och flera av bolagen inom lärandeteknologi har därmed kraftigt ökat sin omsättning. Intresset för investeringar beror på att de flesta företag har fått ställa om sin verksamhet för att bättre motsvara behoven och de regelverk som har uppstått i under pandemin. Affärsmodeller har utsatts för transformation i och med att business as usual har förändrats. Även våra arbetssätt har förändrats. Vi har förflyttat oss från arbetsplatserna till hemmakontoren, gränsen mellan privat- och arbetsliv har suddats ut och digitala samverkans- och kommunikationsverktyg har slagit igenom brett för att möta denna transformation. Allt detta sammantaget har bidragit till att vi har tagit ett hopp från sedan länge rotade arbetsrutiner, till helt nya arbetssätt. Det är denna transformation som driver på att HR- och Lärandesystem nu ingår i det moderna bolagets systemflora, likväl som tex. Ekonomisystem gör.

Investeringsbolagen är inte sena att följa denna transformation och de tillväxtmöjligheter som finns. Därav ser vi dessa investeringar ske både globalt, europeiskt och på nordisk nivå. Jag berörde redan innan sommaren frågan om drivkrafter som förändrar systemmarknaden så om du vill läsa om andra uppköp som har skett på den nordiska marknaden så kan du läsa om det i min blogg Löne- och HR-systemmarknaden i Sverige i förändring.

 

2.     Nya aktörer skapar konkurrens

Moderna HR- och Lärandesystem är molnbaserade och har teknisk struktur som möjliggör bl.a. flexibilitet i integrationer, datadelning och uppsättning av flöden. De kan naturligt agera som självständiga system eller ingå i ett ekosystem av verksamhetssystem.  Med ingång av nya digitala verktyg som konkurrerar om plats i verksamheternas systemlandskap såsom tex. Microsoft Teams, TikTok m.fl. så behöver äldre och befintliga leverantörer säkerställa fortsatta investeringar för att nå en investeringstakt i ny teknologi som både överskrider de gamla konkurrenterna men som även klarar att mota undan utmanare med nya digitala verktyg. Detta är en drivkraft till att Cornerstone OnDemand får en ny ägare eller varför man ser sammanslagningar eller att nya bolag bildas. Det gäller att vara först på bollen när marknaden nu utsätts för ännu större konkurrens, tills marknaden har nått en ny mognadsfas.

 

3.     Future of work är inte längre framtid

Det som förut nämndes som ”Future of work” har tagit ytterligare stora kliv. Vi kommer i mindre utsträckning arbeta på kontor, jämfört med innan pandemin. Innehållet i våra arbeten pga. pandemin har förändrats. Flera globalt kända arbetsgivare har redan gått ut att man in fortsättningen kommer att tillåta medarbetare att välja att arbeta utifrån” var du vill”-princip eller att helt arbeta från distans. Några exempel på bolag som redan har gått ut med detta är Linkedin som har sagt att distansarbete blir en permanent lösning och Spotify som låter anställda välja varifrån de vill arbeta.

Vi ser även att en hel del arbetsuppgifter digitaliseras nu och en hel del ersätts med nya krav på kompetenser. Ett exempel på detta är bilindustrins pågående transformation från bränsledrivna till eldrivna fordon. Det leder till att hela kedjan från tillverkning till försäljning till reparationer behöver andra kompetenser.

Denna omställning till nya sätt att arbeta driver företagens behov att köpa till sig systemstöd som stöttar chefer och medarbetare i att omställa sig till mer digitala arbetssätt och möta nya kompetenskrav. Rätt systemstöd är behövligt för att kunna stötta i denna omställning.


För dig som funderar på att köpa ett system

Om er organisation funderar på att införskaffa ett nytt HR eller Lärande-system (Learning Management System) så bör ni vara observanta på att den här typen av marknadsförändringar tillfälligt kan flytta leverantörers fokus till att hantera interna förändringar snarare än att stötta er som kund.

Samtidigt driver konkurrensen på att leverantörerna faktiskt åstadkommer lösningar som driver automatiseringen framåt och ökar fokuseringen på att sänka tröskeln för användare att använda de nya systemen.

Jag tror på att de leverantörer som känner ansvar för att stötta kunderna i sin transformation mot det nya sättet att arbeta kommer vinnande ut när största investeringshetsen har lagt sig.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.