LMS

Intervju med Rickard Kajson, VD på Grade AB

Kontinuerliga förändringar i arbetslivet ökar efterfrågan på system som ger stöd för organisationen i att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Viking Venture har med sina uppköp av de tre företagen Grade, Varbi och Workbuster en vision om att åstadkomma ett erbjudande för detta behov på den nordiska marknaden. Med Grade täcker man in kompetensutveckling, lärande och engagemang och med Varbi och Workbuster attraktion och rekrytering av medarbetare.

HerbertNathan & Co har pratat med Richard Kajson som är VD för Grade AB och ansvarig för den nya satsningen.

 


Berätta lite om din bakgrund och hur länge du har varit i din nuvarande roll.

Jag är i grunden civilingenjör men har arbetat med mjukvarulösningar hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har bland annat bakgrund inom CRM-system och bolaget Lime Technologies där jag var ansvarig för norska verksamheten. Sedan 2015 har jag varit VD på Grade och numera ansvarig för den nya satsningen lett av Viking Venture där både Grade, Varbi och Workbuster ingår, där visionen är att skapa HR:s bästa vän.

 

Berätta kort om er som bolag, tex när ni grundades, antal anställda, var ni finns lokaliserade, osv.

Grade grundades redan 1995 och har en lång erfarenhet inom digitalt lärande. Basen för Grades support och utvecklingsavdelning är lokaliserad i Lund, där SaaS lösningen har sitt ursprung (Lunds Universitet), medans försäljning och implementation sker från vårt kontor i Stockholm. Vi är idag ca. 40 medarbetare.

 

Från 2015 har Grades fokus legat på företag och organisationer där våra tjänster ska hjälpa till att skapa engagerade och kompetenta medarbetare, vilket vi tror skapar positiva resultat.

 

Berätta kort om er produkt, dess övergripande funktionalitet samt er målgrupp.

Produkten har fyra delar för att möta de utmaningar företag och organisationer står inför, vad gäller de nya agila arbetsätten inom HR. Det innebär i praktiken att GRADE ENGAGE (pulsmätningar och medarbetarenkäter) gör det möjligt att mäta hur organisationen mår och ger input till förändringsarbete.

 

I nästa steg gäller det att planera vad man behöver åstadkomma framåt. Det görs i GRADE TALENT som innehåller funktioner för olika typer av medarbetarsamtal, 360 Feedback, målhantering och kompetenshantering.

 

För att uppnå mål och ställda behov kring kompetens finns GRADE LEARNING, ett fullfjädrat LMS med ett inbyggt författarverktyg där kunder själva kan producera digitalt innehåll till plattformen.

 

Lösningen innehåller även en del för analys och uppföljning, GRADE ANALYTICS. På så sätt stödjer plattformen processer kopplat till de fyra delarna i agil HR: Mäta-Planera-Genomföra-Uppföljning/Analys.

 

Vilka skulle du säga är de främsta styrkorna med ert erbjudande, både som produkt och leverantör av systemet?

På Grade jobbar vi enligt vad vi kallar ”a Grade way”. Det betyder att vi säljer, implementerar, förvaltar, supporterar och utvecklar lösningen, en ”one stop shop”. Det skapar tydlighet och enkelhet vad gäller hela leveransen.

 

Plattformen och dess funktionalitet som omfattar alla typer av lärande, kompetenshantering, medarbetarsamtal och pulsmätning – är optimerad för nordiska organisationer som vill jobba affärsinriktat med strategisk HR.

 

Vi har stort fokus på att förvalta vår kundbas och nyckeln till långa relationer är att verktygen används kontinuerligt, varför innehåll i lösningarna är av största vikt. Genom det inbyggda författarverktyget kan kunden själv skapa digitala utbildningar utan någon ytterligare licensiering vilket medför hög användargrad i lösningar.

 

En annan styrka är det kundnätverk som vi byggt upp under åren, som idag är självgående och där kunder skapar värde tillsammans. Vi tillhandahåller två sammankomster per år där kunder skapar kontaktytor för att sedan i egen regi byta erfarenheter och skapa projekt tillsammans.

 

Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på marknaden för Grade både från befintliga kunder och nytillkommande?

Grade har de senaste åren haft en positiv net retention rate. Detta innebär att man gör mer upsell än downsell och churn tillsammans, vilket visar att efterfrågan från befintlig kundstock är stark. Detta gäller framför allt då befintlig kundstock börjat använda fler delar i plattformen.

 

Vad gäller övrig marknad så ser vi två tydliga trender. Den första är kopplad till att företag under 1000 medarbetare nu ser över sin kravbild och inte längre bara fokuserar på onboarding utan även andra processer inom strategisk kompetensförsörjning.

 

Den andra trenden vad gäller större organisationer är hur man vill integrera kompetenser med andra databaser, exempelvis inom byggindustrin där man integrerar med nationella kompetensdatabaser. Det handlar mindre om att gå kurs utan mer vilken kompetens medarbetaren besitter och denne skall följa individen.

 

Upplever du att marknaden för Learning Management systems har förändrats de senaste 5 åren, och i så fall hur?  

Det har funnits flera trender. En tydlig trend är ju att de sociala delarna först skulle finnas i LMS. Medan dagens trend är att man i högre grad integreras i bolagens TEAMS och Slack lösningar. LMS:et behöver komma närmre de verktyg som används dagligen.

 

Behovet av interoperabilitet och integrationer blir större då digitaliseringen accelererat sedan fem år tillbaka, vilket gör att behov av funktioner i REST API ökat.

 

Hastigheten och komplexiteten har ökat, idag pratar man t.ex. inte onboarding utan snarare preboarding med efterföljande onboarding. Detta gör att gårdagens integrationer mot HR master behöver kompletteras till att även stödja integration mot ATS. I tillägg behöver LMS:et ha bättre stöd för att stödja karriärvägar, lärresor, program, gamification m.m.

 

Vad tror du krävs av LMS-leverantörer för att vara relevanta aktörer inom Learning Technologies de närmaste åren?

Digitalisering går snabbt och fler processer inom HR kommer helt att hanteras digitalt och då måste delarna hänga ihop. Det gör att vi kommer se fler ”best of suite” lösningar växa fram.

 

Det gäller även att hänga på de större hållbara trenderna som t.ex. Microsoft Teams framfart eller de stora möjligheterna som finns på det tekniska planet hos leverantörer som Microsoft, Google och Amazon.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkten?

Högst på vår lista ligger att få till ett ännu bättre flöde i lösningen för att koppla ihop lärande med kompetensutvecklingen hos individen, och på så sätt skapa ett större ”Why”. I vårt fall innebär det att flöden måste bli ännu bättre vad gäller allt från digitalt lärande till att praktiskt genomföra ett medarbetarsamtal.

 

Vilka 3 framgångsråd skulle du ge till den som önskar erbjuda engagerande lärande för sina medarbetare?

 • Håll en tydlig linje och tänk på att allt innehåll skall hålla hög kvalité med ett tydligt syfte och målbild. Håll ihop det hela inom ett program eller lärresa/karriärväg. Tänk alltid ”Why”.

 

 • Jobba med att hålla en uppdaterad mål- och utvecklingsplan för medarbetaren och tänk på att man även lär sig genom att göra praktiska saker som att ”skugga” en medarbetare eller att praktiskt öva på ett moment.

 

 • Det vanligaste misstaget är att man inte har resurser med rätt kompetens för att driva den interna utvecklingen av verktygen man har. Mjukvaruleverantören har ett stort ansvar, men när det kommer till ”kritan” behöver man som organisation bestämma sig för vilken typ av arbetsgivare man vill vara och ha resurser för sin satsning. Inkludera gärna organisationen i framtagande av innehåll.

 

Berätta gärna om ett lyckat samarbete med kunden där ni tillsammans bidrog till att digitalisera och effektivisera kundens sätt att leverera utbildning och lärande i sin organisation.

– Det finns flera och på vår hemsida presenterar vi ett antal exempel. Titta till exempel på dessa:

 

https://www.grade.com/kundcase/peab/

https://www.grade.com/kundcase/kundcase-telenor/

 

 

Tack Rickard för att du tog dig tid att svara på våra frågor! Vi på HerbertNathan & Co kommer att med intresse följa Grade och den systemsuite som Vikings Venture har skapat.

 

Titta även på vårt tidigare genomförda Runda Bords samtal om Lärandets trender och tekniker du vill veta mer om Rickards och Grades syn på lärande.

 

Läs mer om detta webinar

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.