LMS

Intervju med Sofia Högman, VD på Ping Pong

Systemmarknaden för Learning management systems (LMS) utmärks av tjänsteleverans i molnet. Tjänsteutnyttjaren, dvs kunden har ett stort ansvar avseende efterlevnad av GDPR och att säkerställa var leverantören lagrar kundens personuppgifter geografiskt samt att säkerställa att tredje part inte får ta del av informationen enligt Schrems II domen.     

Ping Pong är en av Sveriges ledande LMS-leverantörer och riktar sig till den offentliga marknaden, dvs myndigheter, regioner och kommuner. Ping Pong erbjuder sin plattform on-premise eller som molnleverans beroende på kundens behov.

HerbertNathan & Co har pratat med Sofia Högman som är VD för Ping Pong.

 


Berätta kort om er som bolag, tex när ni grundades, antal anställda, var ni finns lokaliserade, osv.

– I över 20 år har vi på Ping Pong AB levererat lösningar för lärande. Vi brinner för att skapa tillgängligt och aktivt livslångt lärande, från skola till företag och organisationer. Vi är strax över 20 anställda som jobbar på kontoret på Södermalm i Stockholm, under pandemin jobbar dock samtliga anställda hemma.

 

Berätta kort om er produkt, dess övergripande funktionalitet samt er målgrupp.

– Vår målgrupp är Myndigheter, Regioner och Kommuner samt bolag och organisationer ägda eller drivna av dessa. Vi erbjuder PING PONG, ett sk Learning Management System (LMS). PING PONG ger våra kunder möjlighet att hantera sin interna och externa kompetensutveckling på ett strukturerat och enkelt sätt med effektiva verktyg för uppföljning och statistik. Vår lösning innefattar också kompetenshantering, utvecklingssamtal, kursbibliotek, kursadministration och flera olika kommunikationslösningar runt lärande. Bland annat direkt chatt, forum och diskussionsgrupper.

 

Vilka skulle du säga är de främsta styrkorna med ert erbjudande, både som produkt och leverantör av systemet?

– Ping Pong har lång erfarenhet av att leverera system till stora komplexa organisationer med flera integrationer.  Det är en bred plattform med mycket funktionalitet där vi hela tiden gör de mest använda delarna alltmer användarvänliga och anpassade till ett modernt och flexibelt lärande. Vi har också jobbat mycket med stöd för tillgänglighet och WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) under senaste åren, något vi vet är efterfrågat. Värt att nämnas är att all kundens data lagras i Sverige, på svenska servrar och i svenska serverhallar, hos helsvenska bolag utan koppling till internationella företag. Vi har sett krav på detta från allt fler myndigheter och ser det som en stor styrka att kunna erbjuda detta. Vi har inte heller några Microsoft-, Amazon- eller Google-specifika lösningar som kräver deras arkitektur för att drifta eller utveckla systemet, utan bygger i stället på Free-BSD.

 

(Kommentar HNCO: Det är en unix-liknande öppen källkod operativ system) och java. Kunden har även möjlighet att själva drifta systemet på sina egna servrar, utan behov av de stora molntjänst-leverantörerna. På så sätt kan kunden fullt ut försäkra sig att man har full kontroll på sin egen data.

 

Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på marknaden för PING PONG både från befintliga kunder och nytillkommande?

– Efterfrågan på digitala system som kan hantera kompetensutveckling och hantera personalens kompetens har ökat mycket de senaste åren. Pandemin har bidragit till att förstärka trenden av ökad efterfrågan. Vi ser också att många har behov av flexibilitet och struktur kring digitalt och fysiskt lärande. Blandat lärande, med möjlighet till kombination av detta är också starkt efterfrågat. Utifrån önskemål om mindre resande och tidsbesparing så digitaliseras allt fler utbildningar. 

 

Vad tror ni krävs av LMS-leverantörer för att vara relevanta aktörer inom Learning Technologies de närmaste åren?

– Bra stöd av kompetenshantering/employee life cycle, interaktivitet och flexibilitet samt effektmål och -mätning vilket vi har i vår plattform.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkten?

– Vidareutveckling av Kompetenshantering/employee life cycle.

 

Vilka 3 framgångsråd skulle du ge till den som önskar erbjuda engagerande lärande för sina medarbetare?

 • Skapa enkelhet, göra möjligheterna lättillgängliga och överskådliga.

 

 • Tydlig målbild och uppföljning samt effektanalys.

 

 • Interaktivitet, dels i utbildningarna dels med andra deltagare.  

 

Berätta gärna om ett lyckat samarbete med kunden där ni tillsammans bidrog till att digitalisera och effektivisera kundens sätt att leverera utbildning och lärande i sin organisation.

Region Örebro har varit en Ping Pong-kund sedan våren 2020. Avtalet kom till efter en upphandling som utvärderade systemet framför allt fyra områden – överskådlighet, självinstruerande, effektivitet och överblick. Från upphandlingen in i implementering och sedermera till produktion har vi haft ett nära och bra samarbete. Hela processen från implementeringen med integrationer, migrering av data, koppling till faktureringsrutiner och hantering av externa deltagare har gått väldigt bra. Vi har starkt kunnat bidra till ett förbättrat och effektiviserat lärande och jobbar kontinuerligt med förbättringsförslag och utveckling.

 

 

Tack Sofia för att du tog dig tid att svara på våra frågor! Vi på HerbertNathan & Co kommer med spänning följa utvecklingen av er produkt.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.