ERP

Konsolideringen av partners inom Affärssystem fortsätter när Staria förvärvar Suitespot

Igår blev det officiellt att Staria förvärvat systempartnern Suitespot. Ingen överraskning för oss som är i branschen men ändå intressant att notera. Det är ett ytterligare tecken på att den konsolidering av partners vi sett under flera år inom Affärssystem fortsätter utan avbrott. Primärt har denna konsolidering skett hos partners till Microsoft och SAP, och då driven av riskkapitalbolag som valt att börja investera i denna affärsgren med sikte på att nå ”monopol” eller åtminstone bli dominerande partner till dessa stora Affärssystem som fortsätter att utöka sina marknadsandelar på den Nordiska marknaden. Intressant med detta förvärv är att konsolideringen nu även nått NetSuite som på några få år förflyttat sig från positionen som ett marginalsystem i Sverige till att fått en stark position med väldigt många (hundratals) nya kunder på några få år.

 

Historien om NetSuite på svenska marknaden går tillbaka till 2008 när partnern Alterview valde att starta upp med NetSuite på den svenska marknaden. Försäljningen var begränsad under de första åren men successivt byggde Alterview upp en god kundlista och fick i gång en lönsam och växande verksamhet och då som den ensam partner på den svenska marknaden. Det stora språnget för NetSuite på den svenska marknaden inleddes dock först när Oracle 2016/2017 förvärvade NetSuite. Med musklerna och pressen från Oracle ökades marknadstrycket med följd att flera nya partners etablerades i Sverige. Bland dessa fanns Suitespot. Och med en snabb ökning av antalet partners har vi också sett en snabb ökning av antalet nya kunder på den svenska marknaden.

 

Om vi ser till de senaste 5 åren i Sverige är det specifikt två Affärssystem som markant ökat sina marknadsandelar: SAP BusinessByDesign och NetSuite. Och båda helt drivna av att det är molnbaserade system och att antalet partners ökat. Även om dessa två system till vissa delar kan betraktas som lika erbjuder NetSuite väsentligen bredare och djupare funktionalitet. NetSuite täcker idag samtliga affärsprocesser och tar numera affärer även hos tillverkande kunder inom medicinteknik vilket är ett bra betyg för att kunna erbjuda avancerad funktionalitet.

 

Följden av att både SAP BusinessByDesign och NetSuite upplevt stark försäljning är att det blivit brist på resurser och kompetens till dessa system. Och följden blir då naturligt att det uppstår ett driv mot konsolidering och förvärv. Dels som ett sätt att öka sin leveranskapacitet men också för att begränsa konkurrensen. Exakt samma skeende har vi sett hos Microsofts partners och där en väldigt stor andel av de mindre leverantörerna blivit uppköpta av några stora och snabbt växande leverantörer.

 

 

Förvärvet stärker Starias position som partner till NetSuite

Att Staria nu förvärvat Suitespot är logiskt som följd av att Staria vuxit internationellt och fått stora muskler men samtidigt haft en svag ställning på den svenska marknaden. Med förvärvat av Suitespot blir Staria den tongivande partners för NetSuite i Sverige. Det finns fler partners men merparten är ännu relativt små med begränsad kapacitet.

 

Kampen mellan SAP Business ByDesign och NetSuite har varit relativt jämn i Sverige de sista åren men som följd av att SAP nu gjort klart att de avser att upphöra med ny utveckling till Business ByDesign så öppnar sig möjligheterna för NetSuite att dra ifrån och stärka sin position. Och mot ljuset av detta har Staria skaffat sig en bra position för att öka tillväxten i Sverige.

 

Kommer då konsolideringen av partners till NetSuite att fortsätta? Ja, allt pekar på detta samtidigt som alternativen är få. Det råder dock stor brist på kompetens och det är svårt att försörja behovet på annat sätt än genom förvärv. När nästa förvärv sker och av vilken partner återstår dock att se.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.