ERP

Deltek följer med i marknadens utveckling

Deltog igår på Delteks analytikerträff och fick en uppdatering av var Deltek Maconomy befinner sig i sin utveckling och planerna framåt. Den korta sammanfattning är att Deltek hänger med. Detta ska dock inte tolkas som att man vare sig ligger i framkant eller att man är på efterkälken. Snarare kan man sammanfatta det som att Deltek Maconomy ligger ungefär där övriga Affärssystem ligger – och som har en historik som system för On premise.

 

Hela denna skara med väldigt många Affärssystem befinner sig på en lång resa på väg mot molnet och där de första stegen handlar om att göra systemen fullt webbaserade och utan behov av desktop klienter. Deltek Maconomy är inte riktigt där ännu men kommer att bli under 2024. Och samtidigt planeras då också för lansering av en helt ny mobil plattform som kan användas för såväl surfplattor som smartphones. Och som dessutom erbjuder möjligheter till extensions vilket dagens mobila klient saknar.

 

Likt övriga leverantörer som kommer från on-prem avser även Deltek att erbjuda två spår framåt – både on-prem och molntjänst. Givetvis är det ett sätt att värna om de befintliga kunderna som sitter kvar i äldre teknik samtidigt som det innebär en kompromiss att erbjuda två spår framåt.

 

Även det grafiska gränssnittet har fått ett lyft och följer nu den logik och de principer som är vanliga hos flertalet av Affärssystemen på marknaden idag. På samma sätt som dagens bilar ser alltmer lika ut gäller detsamma för flertalet Affärssystem och deras gränssnitt. På gott och ont härmar man varandra och det är få som sticker ut och vågar vara annorlunda.

 

Business Objects kvarstår ännu som den primära motorn för rapporter och utdata men kompletteras nu med en inbyggd rapporterings funktion ”Web-analysis” som har likheter med den rapportfunktion som Unit4 tidigare kallade Web-info i sin systemlösning.

 

Deltek är även på väg att följa marknaden när det gäller integrationen/samarbetet med MS-Teams och andra sociala plattformar för att kunna utnyttja de kollaborativa möjligheterna i projektarbetet. Detta inkluderar även inbyggda funktioner för chat som också börjar bli etablerat som standard i dagens Affärssystem.

 

Likt många andra Affärssystem har Deltek Maconomy historiskt krävt förvånansvärt många arbetstimmar för att konfigurera och driftsätta men fokuserar nu hårt på att förpaketera systemet för olika målgrupper av kunder. Målet är att gå från ”Implementering” till ”Onboarding” med vilket menas att man strävar efter att kunna driftsätta kunderna på kort tid med en begränsad introduktion. Även detta följer metodiken för flertalet molnbaserade Affärssystem.

 

 

Konkurrenssituationen för Deltek Maconomy

Marknadsmässigt står Deltek Maconomy relativt stadigt. Konkurrensen när det gäller ”Professional services” för större organisationer är begränsad med få starka konkurrenter på den skandinaviska marknaden. Samtidigt har såväl SAP Business ByDesign som Netsuite tagit stora kliv in på denna marknadssegment de senaste åren. Unit4 är en av de svåraste konkurrenterna samtidigt som Microsoft har svårt att erbjuda något som kan bräda Deltek och Unit4 inom detta marknadssegment.

 

Det är inte helt lätt att sia om framtiden för Deltek Maconomy. Det råder inga tvivel om att Deltek som leverantör har muskler och är en stark och växande leverantör internationellt. Samtidigt är den skandinaviska marknaden relativt mätt inom området professional services (för större organisationer) och där antalet upphandlingar är något begränsat. Och över tid ser vi att flera andra Affärssystem successivt breddas och blir allt bättre inom projektstyrning. Inte minst det svenska Rexor börjar nu ta allt fler stora affärer inom detta segment.

 

Om Deltek orkar hålla uppe tempot i sin utveckling finns det goda möjligheter att behålla och även öka sin marknadsandel i Skandinavien. Men det förutsätter att övergången till molnet går fort och att även den funktionella utvecklingen fortsätter i hög takt. De starka konkurrenterna kan redan nu uppvisa inbyggda digitala assistenter och utnyttjar de möjligheter som erbjuds via marknadens PaaS-plattformar.

 

Deltek hänger med – men frågan är om tempot är tillräckligt högt framåt?

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.