HR

Round Table HCM – TEMA: Framtidens HR

I vår serie Round Table HCM samlar vi experter från branschen för att diskutera aktuella frågeställningar inom området HR-tech. Frågor och teman som är intressanta och viktiga för såväl kunderna som för leverantörerna.

 

Tema för denna session är ”Framtidens HR”. Vi har nu nått den post-industriella eran tack vare digitalisering, automatisering och den kunskapsdrivna ekonomin. Lägg där till en pandemi, krig och ekonomiska utmaningar som påverkat hela världen. Allt detta har lett till stora förändringar i våra liv och framförallt i våra arbetsliv. Hur ska HR förhålla sig till allt detta? Hur ska HR organisera sig för att möta vår nya värld? Och vad finns det för möjligheter för HR i denna tid och vad kommer vi stöta på för utmaningar?

 

För att svara på dessa frågor bjöd Marie Rockström in Per Thilander till ett intressant samtal. Per är forskare och lärare inom Management & Organisation vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Per har inte bara har ett ben i forskningen utan arbetar även aktivt som Senior Advisor åt Sveriges största offentliga arbetsgivare.

 

 

Samtalets olika kapitel

1. Introduktion
2. Presentation av Per Thilander
3. Pers åsikt om den förändrade synen på arbetet
4. Finns det utmaningar i hur HR är organiserade idag som gör att de inte kommer lyckas nå målen?
5. AI’s och exempelvis ChatGPT’s påverkan på HR’s arbete.
6. Hur ska HR hantera samarbetet mellan människa och maskin?
7. Hur HR’s uppdrag förändras i.o.m. omvärldsförändringar och synen på livslångt lärande.
8. HR-transformation, hur kan det hjälpa? Från HR-transformation till Transformational HR.
9. Per syn på HR’s omställningsförmåga i samband med Covid 19-pandemin.
10. Finns det någon trend som är mer avgörande för HR och för verksamheten att hantera för att lyckas med sitt uppdrag?
11. Avslut

 

 

Vill du ta del av mer av Pers kunskap kan vi varmt rekommendera hans bok HR Transformation på Svenska, ISBN 9789144125312.

 

Mer på temat HR-system

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.