morkbla

Beslutstöd eller stöd för att agera?

När man läser vad som skrivs i media om information och beslutstöd får man lätt uppfattningen att dagens system saknar information eller saknar stöd för att samla och presentera information. Så är givetvis inte fallet. De system som finns på marknaden idag har aldrig tidigare lagrat så mycket information som idag. Sedan flera år tillbaka har flertalet företag och organistioner slutat rensa sina register tack vare närmast obegränsade lagringsmöjligheter samt kraftigt förbättrad systemprestanda.

Om vi däremot ser till flexibiliteten att valfritt extrahera information för analyser finns det begränsningar i flertalet affärssystem. Ofta tvingas IT-avdelningen att läsa ut information ur valda register för att bygga egna separata tabeller och kuber utanför systemet. Detta är beklagligt men situationen kommer troligen att förbättras när leverantörerna kommit längre med ytterligare forskning och utveckling inom detta område.

Man kan dock fundera över begreppt beslutstöd. För vem är detta begrepp skapat? I säljsammanhang hävdar både leverantörer och konsulter att ledningen måste skaffa sig bättre kontroll över verksamheten genom ett förbättrat beslutstöd. Man pekar på en situation där ledningen sitter i en cockpit och har hundratals indikatorer som i realtid visar vart företaget har sina flaskhalsar. Baserat på dessa indikatorer ska man fatta beslut om förändringar i verksamheten för att förbättra företagets effektivitet och resultat.

Även om detta givetvis är bra kan man ställa sig frågan om det inte vore ännu bättre om problem och flaskhalsar i verksamheten kunde elimineras genom att aldrig tillåtas inträffa från början? I en större verksamhet är det väldigt många individer som tillsammans arbetar och agerar för att utföra verksamhetens dagliga uppgifter. Om var och en fick ett utökat stöd som kunde utvisa hur deras agerande påverkade efterföljande händelseförlopp skulle verksamheten flöde betydligt bättre många problem aldrig uppstå.

Dagens affärssystem har nått den nivå av integration att merparten av alla transaktioner är sammanlänkade och i realtid kan utvisa hur olika alternativ i en valsituation kan påverka den slutliga produktionen eller slutleveransen till kunden. Trots detta är det få företag som ännu tagit steget till att utveckla det lokala stödet till personalen ute i verksamheten. I stället har man valt att inskaffa ett beslutstöd somm ett verktyg för ledningen.

Även om det finns skäl för ledningen att skaffa sig bättre information med stöd av ett beslutstöd är jag övertygad om att det lokala stödet till alla medarbetare kraftigt kan förbättras vilket innebär att de kan agera på ett sätt som hindrar att fel uppstår i verksamheten. Istället för att analysera vad som redan hänt kan man fokusera på att agera rätt i varje situation. I detta sammanhang är det affärssystemet som har den stora potentialen och inte ett externt beslutstöd. Affärssystemet äger transaktionerna och affärslogiken som skapar valsituationen för respektive medarbetare.

En ny generation av affärssystem har börjat se dagens ljus. Med rollbaserade menyer, funktioner och paketeringar samt med ett kraftigt förbättrat visualieringsstöd för grafik, indikatorer och larm har användaren fått ett verktyg där användbarheten är betydligt bättre än tidigare. Vi har börjat nå den nivå där systemen skapat möjlighet för användaren att arbeta mer intuitivt istället för att arbeta traditionellt efter stela rutiner. Med fortsatt utveckling inom detta område kommer vi få se ännu bättre stöd för att agera i realtid istället för att vi ska sitta och analysera verksamheten via externa beslutstöd.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.