morkbla
ERP

Varning för Microsoft!

Låt mig inledningsvis slå fast att Microsoft har etablerat en oerhört stark position på marknaden för affärssystem, såväl globalt som nationellt och såväl bland små som stora organisationer. Om detta råder det inga tvivel. Ej heller är det många som tvivlar på att Microsoft successivt kommer att förstärka denna position. Microsoft rör sig likt en supertanker långsamt och säkert framåt utan att någon på allvar kan hindra eller stoppa företagets tillväxt inom ”business solutions”. Såväl inom kontorsapplikationer, administrativa affärssystem och infrastruktur befäster och utvecklar Microsoft sin närvaro.

Min varning vänder sig i denna blogg till de företag och organisationer som redan har eller är på väg att införa affärssystemet Dynamics AX. De första åren efter att Microsoft förvärvat Damgaard och tagit över Dynamics AX (tidigare Axapta) märktes inte mycket av det nya ägarskapet. Det dröjde flera år (egentligen ända fram till version 2009) innan kunderna upplevde att produkten utvecklats vidare. Microsoft ägnade mycket tid initialt åt att konsolidera den tekniska plattformen och skapa ett fundament där AX drog fördel av den övriga plattformen inom Microsoft-världen. De senaste åren har dock utvecklingen tagit fart ordentligt. Microsoft har från version 2009 och den senaste versionen 2012 genomfört dramatiska förbättringar av produktens funktionalitet.

En konsekvens av detta är att Dynamics AX allt oftare blir aktuellt i diskussionerna när även stora internationella koncerner överväger byte av eller konsolidering av sina affärssystem. Det var för 10 år sedan helt otänkbart att AX skulle fungera som affärssystem för en stor internationell koncern men det har idag blivit verklighet. Givetvis har Microsoft ännu en lång väg att vandra innan det blir ett ”självklart” systemval för stora företag men det ingår idag alltid definitivt i det inledande urvalet av system inför en större utvärdering.

Nå – vart ligger då problemet? Jo, även om Dynamics AX har utvecklats oerhört mycket funktionellt sett de senaste åren kan vi i projekt efter projekt konstatera att deras partners inte har hängt med i utvecklingen. Inte minst har detta blivit tydligt med version 2012 där väldigt många kunder drabbats av oerhört höga konsultkostnader som följd av att den aktuella partnern helt enkelt saknar tillräcklig kompetens och erfarenhet av den aktuella versionen. Kunden blir mer eller mindre försökskanin där konsulterna efter bästa förmåga försöker lära sig produkten samtidigt som de ska genomföra en komplex installation hos kunden.

När man ställer partnern mot väggen och ifrågasätter deras kompetens får man ibland svaret att ”vi har inte råd att certifiera alla våra konsulter…” vilket är detsamma som att säga att det egna företagets vinst är viktigare än att kunden får en kvalitativ leverans. Självklart kan en certifiering aldrig helt garantera att kunden får en lyckad installation men det säkerställer åtminstone att konsulterna har fått den grundläggande utbildning som krävs för att få ”körkort” på den nya versionen.

Lyftet från version 2009 till 2012 var väldigt stort, såväl tekniskt som funktionellt och enligt utsaga verkar nästa lyft från 2012 till 2014/2015 vara minst lika stort och krävande. Det finns således all anledning för såväl befintliga som framtida kunder att beakta denna situation och väga in problematiken som en del i sin utvärdering av produkten och inför valet av partner.

Mitt råd är att aldrig acceptera att ta emot tjänster från konsulter som saknar certifiering av den version som ska installeras. Ifall den aktuella partnern inte kan garantera att konsulterna certifieras inför varje kommande release så är det läge att byta partner. Installationen av Dynamics AX kommer aldrig att bli bättre än den kunskapsnivå som den aktuella partnern kan erbjuda – och det råder stora skillnader på marknaden när det gäller kunskapsnivå.

Microsoft Dynamics AX är idag en väldigt konkurrenskraftig produkt. Tillsammans med en kompetent partner kan det bli som Alladins lampa där önskningarna går i uppfyllelse. Dock – vid val av fel partner kan det istället bli Pandoras ask där demonerna släpps ut i företaget. Tag denna varning på allvar!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.