Från Affärssystem till komponentbaserade tjänster

Begreppet Affärssystem har under väldigt många år varit synonymt med ett verksamhetssystem som täcker alla eller merparten av kundens affärsprocesser. Dessa omfattande/heltäckande (och ofta tunga) system växte fram under 1990-talet då stor andel av kunderna (inför millenieskiftet år 2000) behövde byta ut sina gamla och fragmenterade IT-landskap till förmån för ett mer integrerat landskap och ofta till ett enda och stort Affärssystem under parollen ”allt-i-ett”.

 

Fördelen med dessa system har varit att alla processer och moduler är integrerade och byggda på en enhetlig datamodell. Men där resultatet ofta blivit stora och komplexa monoliter som är kostsamma att underhålla och uppgradera. Och med resultatet att många organisationer har avstått från att uppgradera och valt att fortsätta använda gamla versioner trots att det finns nya versioner tillgängliga på marknaden. I en tid med behov av ökad flexibilitet och snabba förändringar i affären och processerna har dessa monoliter blivit ett hinder för kundernas utveckling.

 

 

Ökad flexibilitet med en tjänsteorienterad arkitektur

Parallellt med den generella svängningen mot mer molnbaserad infrastruktur, börjar de flesta organisationer successivt öppna upp för mer tjänsteorienterad arkitektur. Detta innebär ett IT-landskap som ger större flexibilitet till att uppgradera och ersätta applikationer/tjänster och tillägg utan att hela verksamheten behöver stoppas eller påverkas. Följden av denna svängning och trend från kunderna är att även de ”gamla och stora aktörerna inom Affärssystem” försöker möta detta och nu investerar stort i att bryta upp sina stora monoliter och försöker omvandla dem till mer komponentbaserade system.

 

En praktisk konsekvens med komponentbaserade (composable) system är att leverantören kan ge ut nya releaser med en högre frekvens jämfört med ”förr”, vilket också förväntas i ett molnbaserat sammanhang. Att kunna erbjuda ett flertal nya releaser per år jämfört med en uppgradering vartannat eller tredje år kräver en mer komponent-uppdelad arkitektur där pusselbitarna kan hanteras mer fristående från varandra även om de följer ett gemensamt regelverk och datamodell. För kunden innebär detta möjligheten till att få ny funktionalitet i betydligt högre tempo jämfört med tidigare. Kunden får helt enkelt mer affärsnytta för sina erlagda licensavgifter.

 

Denna övergång (från de gamla leverantörerna) ska dock inte tolkas som att leverantörerna har för avsikt att helt bryta upp sina Affärssystem i små beståndsdelar. Det kommer fortfarande till stora delar vara ett ”stort och helintegrerat” Affärssystem men där specifika processer, industrivertikaler och tillägg kommer att erbjudas i form av komponenter som kan kopplas på via begränsad insats.

 

 

Marknaden av tilläggslösningar sväller

Samtidigt ser vi tydligt att övergången till en mer komponentbaserad filosofi och arkitektur öppnar upp för en växande marknad med ”moderna” tilläggsprodukter och tjänster som fullt ut bygger på och utnyttjar styrkan av en molnbaserad infrastruktur. Inte minst kan detta noteras med en ökning av sk ”app-stores” som nu växer fram hos samtliga större leverantörer av Affärssystem. Det är inte längre heligt för leverantörerna att allt ska/måste utvecklas i egen regi utan de börjar se nyttan med att öppna upp systemen för att kunna ge kunderna större flexibilitet och valfrihet framåt.

 

Den trend vi ser är positiv (och nödvändig). Många kunder har under lång tid upplevt ett hinder i sin utveckling och får nu större möjligheter och frihet till att förädla och komplettera sina befintliga applikationer med tilläggslösningar. Det innebär också, över tid, större möjligheter till att kunna byta ut och ersätta applikationer och tjänster i takt med att verksamhetens behov förändras.

 

 

Bara en av många trender på ERP-marknaden

Vi håller för närvarande på att slutföra vår senaste marknadsanalys av den Skandinaviska marknaden för Affärssystem och kommer inom kort att publicera denna rapport som inkluderar en analys av närmare 30 olika Affärssystem. Vi kommer löpande framåt att dela med oss med ett urval av de trender som nu är tydliga på den Skandinaviska marknaden, och inleder med trenden som avser övergången till mer komponentbaserade tjänster.

 

Följ oss på LinkedIn för att hålla koll på lanseringen av vår nya marknadsanalys ERP systems i Scandinavia och på våra kommande bloggar med fokus på trender inom ERP-området. Fler bloggar inom ERP-området hittar du här.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.