Ny ägare till Unit4 – vad innebär det?

Unit4 har varit en framgångsrik investering för den nuvarande huvudägaren Advent International som förvärvande bolaget 2014. Vid den tidpunkten (då Advent köpte ut Unit4 från börsen) betalade Advent 1.6 miljarder dollar för Unit4. Den nya ägaren TA Associates tillsammans med Partner Group köper loss bolaget för ca 2 miljarder dollar.

Under åren med ägarskap av Advent har Unit4 upplevt en stadig och stark resa till att idag vara betraktad som en av de globala och ledande leverantörerna av affärssystem. Och då ska man komma ihåg att flaggskeppet Unit4 Business World eller det nyligen lanserade ERPx härör från Agresso som för 15 år sedan ännu betraktades som en nordisk produkt och med ett relativt smalt affärsfokus. När norska Agresso förvärvades av holländska Unit4 år 2000 var det två relativt små organisationer som slogs samman och bildade basen för det som idag har utvecklats till en internationell framgång.

Många av oss som haft insyn i såväl bolaget som produkten i +20 års tid hade nog svårt att vid tidpunkten för förvärvet se potentialen för den sammanslagna verksamheten. Unit4 (tidigare Agresso) har alltid betraktats som ett exceptionellt starkt ekonomisystem och med en del styrkor inom projektredovisning. Men också där delar av produkten (under motorhuven) inte imponerade. Relativt ofta (dock för många år sedan) var det tydligt att produkten var utvecklad på ett sätt som skapade en hel del problem och utmaningar när allt större kunder krävde fortsatt breddning och fördjupning av produkten. Stor del av styrkan med produkten låg i den tekniska finessen bakom flerdimensionell redovisning och produktens mycket konkurrenskraftiga rapport- och frågemotor. Men där nya krav och behov gällande försystem och fortsatt utveckling krävde att man fick utmana gamla sanningar och skruva på motorn under locket.

Det är samtidigt helt naturligt att produkter som överlevt 30-40 år med ca 10-15 års mellanrum ställs in situationen att produkten måste kraftfullt renoveras för att klara nästa generationsskifte. Och då räcker det inte med ett nytt gränssnitt utan motorn måste plockas ned och byggas om.

När vi nu befinner oss i 2021 kan vi konstatera att Unit4 tagit sig igenom flera generationsskiften och där den nya versionen ERPx ligger för lansering. Och under de senaste 20 åren har Unit4 successivt förflyttat sin målgrupp från mindre/medelstora organisationer och etablerat sig som en leverantör även till stora och internationella organisationer. Man kan ännu inte helt tävla med SAP och Oracle när det gäller ”multinationella och globala koncerner” men man ligger inte långt bakom. Och för varje år som går ser vi att Unit4 förflyttar sig uppåt i listan bland globala leverantörer av affärssystem.

Man bör anta en försiktig inställning vid jämförelser av affärssystem mot varandra. Även om många av de stora systemen SAP, Oracle, Microsoft, Infor, IFS, etc gärna klumpas ihop och liknas vid varandra finns det väldigt stora skillnader vilket gör många jämförelser felaktiga. I fallet med Unit4 är det definitivt ett affärssystem men också ett väsentligen smalare affärssystem jämfört med nyss nämnda konkurrenter. Framgångarna för Unit4 ligger primärt inom målgruppen av kunder som söker ekonomisystem och gärna med projektorienterad inriktning samt med behov inom inköp och service. Till denna målgrupp kan räknas både bygg- och entreprenad men även en stor del av servicesektorn och offentlig verksamhet. Men vi ser även att Unit4 ibland intar rollen som ekonomisystem hos tillverkande koncerner som använder flera eller andra affärssystem för sin produktion och logistik.

Det finns flera orsaker bakom Unit4´s resa till att bli en internationell framgång. Dels hänger det ihop med att man involverat styrelse och ledning med tung erfarenhet ifrån konkurrerande affärssystem och med erfarenhet av att leda globala företag. Men det hänger också ihop med trenden att allt fler företag har börjat ifrågasätta om man verkligen ska ha ”ett stort affärssystem” som täcker allt i verksamheten, och där många ser fördelar med att delvis bryta upp betongen och acceptera ett landskap där flera olika applikationer med unika styrkor samverkar (det vi ibland kallar best-of-breed). Och i övergången till en molnbaserad värld där kunden mer efterfrågar en tjänst som ska serva delar av verksamheten passar det väl in med ett starkt och välutvecklat ekonomisystem (nu är Unit4 betydligt mer än ett ekonomisystem, men jämfört med många konkurrenter har det en prägel som ett ekonomisystem).

Till ovan ska läggas att Unit4 (liksom många andra stora leverantörer) gjort stora investeringar för att dels förflytta sig till att bli en molnleverantör och med väldigt stort fokus på att bygga in och kunna tillämpa nya smarta tjänster i form av maskininlärning och digitala assistenter.

Unit4´s ambitioner framåt är att bli en global ledare av systemlösning till organisationer som arbetar enligt de moderna principerna av ”project-centric” och ”people-centric”. Med detta menas organisationer där väsentlig del av verksamheten baseras på tjänster (och ej tillverkning, handel, logistik) med många anställda och med stora behov av interaktion mellan de anställda, mellan projekten och mellan de kunder och partners som interagerar i de projekt som verksamheten bedriver.

Med den nya versionen ERPx har Unit4 ytterligare förflyttat sig framåt på marknaden och kan idag på allvar tävla med ”alla” stora och globala leverantörer av affärssystem – så länge det gäller den målgrupp som Unit4 har som fokus. Nej, Unit4 täcker ännu inte +200 länder men har dock förutsättningar att klara alla världsdelar och många av de stora länderna.

När allt detta är sagt gällande Unit4´s framgång och position på marknaden idag ska man lägga till att konkurrensen framåt kommer bli ännu svårare än vad den har varit under de senaste 20 åren. Och det är i ljuset av detta man ska se ägarskiftet i Unit4 och att det kommer in nya muskler som kan ge kraft i det stora arbete som ännu ligger framåt. Morgondagens affärssystem kommer inte överleva enbart på meriter inom funktionalitet eller branschkunskap. Vi befinner oss i en tid av snabb förändring och en väsentlig del av denna förändring hänger samman med tillgången av och möjligheterna med alla smarta tjänster som är under utveckling inom koncepten röststyrning, maskininlärning, big data, predikativa analyser etc.

Vi står på tröskeln inför det som skulle kunna kallas ”intelligenta” system och där systemet blir alltmer självgående och självlärande. Men för att lyckas med detta krävs väldigt stora investeringar och dessutom kommer många av dagens tekniker att bytas ut mot nya vilket kräver att man behöver både investera och återinvestera när tekniska skiften uppstår och där man inte kan vara säker på vilken teknik som kommer att överleva på lång sikt.

Unit4 har kämpat sig till en plats bland de stora och respekterade leverantörerna av affärssystem och får nu in ny energi i verksamheten via nya ägare och fortsatta ansträngningar mot tillväxt och förvärv. Samtidigt håller synsättet på begreppen affärssystem och appar att förändras och det är inte givet vilken typ av leverantörer som ännu står starka om vi blickar 10 år framåt. Unit4 kommer fortsatt, liksom övriga stora leverantörer, vara tvungna att ständigt bevisa sin kapacitet för att hålla sig kvar i ledarklungan.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.